Kaj menita o ureditvi makadamskega parkirišča Cveta Zalokar, nekdanja županja in okoljevarstvenik Jože Nemec

1
5034

Pogled v prihodnost
Žal mi načrti in projekt v centru niso podrobneje znani. Tako težko konkretno komentiram, oziroma lahko le izrazim nekaj načelnih razmišljam v zvezi s tem.
Gre za centralno in osrednjo površino v centru Domžal, ki je izjemnega pomena. Zato menim, da je potrebno projekta lotiti strateško, dolgoročno in premišljeno, saj je povezano s številnimi vsebinami: športna dvorana, zdravstveni dom, trgovina TUŠ, Dom upokojencev, tržnica, avtobusna postaja, bližina Občine in upravne enote… pri čemer je dejstvo, da Domžale kot kraj nima formiranega centralnega prostora.
Moje mnenje je, da je prav, da se te površine namenijo in uredijo kot sprehajalna cona, s površinami za druženje in kakšne dogodke na prostem (npr. za dogodke, ki se odvijajo v povezavi s Tržnico, Kuhno na plac…), pa za postavitev kakšne skulpture, klopi za posedanje in kakšnim lokalom (kot se dobro razvija lokal v Češminovem parku). To je bilo pred leti že zelo dobro pripravljeno in načrtovano s pomočjo delavnice, ki smo jo organizirali skupaj s Fakulteto za arhitekturo. Bi bilo pa potrebno glede na razvoj Tržnice od tem obvezno razmisliti tudi o širitvi tržnice in izgradnji delno pokrite tržnice za zimski čas/ dež ter kot že omenjeno o urejenem in funkcionalnem prostoru za dogodke in prireditve.
Seveda pa je ob tem NUJNO potrebno zagotoviti 3 do 4 nadstropno podzemno garažo pod temi površinami, saj je ta nujno potrebna zaradi vse manjšega števila parkirnih površin v centru. To postaja velik problem … Ta parkirišča bi služila obiskovalcem Tržnice, pa obiskovalcem Doma upokojencev Domžale (ta je povsem brez parkirnih mest, tako za delavce kot obiskovalce), pa za obiskovalce trgovine TUŠ, obiskovalce Športne dvorane ( parkirišče ob športni dvorani večinoma trenutno pokriva potrebe stanovanjskih blokov na z ulice Matije Tomca). Razmislek, da bi te potrebe lahko pokrila že zgrajena in kmalu »odprta« parkirna hiša na S strani SPB je slab, ker bo za obiskovalce tržnice, Doma upokojencev, Športne dvorane… to enostavno predaleč ( za stare, bolne…)
Prav tako tudi načrtovanih 150 parkirnih mest (o tem številu se namreč govori) v bodoči parkirni hiši ob Zdravstvenem domu še zdaleč ni dovolj za vse potrebe teh vsebin, zgolj povezanih z zdravstvenim domom ( torej za zaposlene v ZD, obiskovalce ZD iz okoliških občin in krajev, vseh, ki pridejo v ZD, še posebej mladih mamic in starejših, ki jih je nujno pripeljati čim bliže ZD, pa službena vozila ZD…).
Upam, da vam bodo moji razmisleki v pomoč in da so odprli kakšne nove poglede na urejanje tega prostora.
Cveta Zalokar

_______________________________________________________________

Potrebne so spremembe
Se občani pogosto vozijo s kolesi? Ne. Zato ni zaznati pri gradnji občanom prijaznih in varnih kolesarskih poti v zadnjem obdobju nobenega napredka. Gredo ljudje v glavnem peš po dnevnih opravkih? Tudi ne. Zato marsikje opažamo preozke pločnike, na katerih se ne moreta srečati dva invalidska ali otroška vozička. Je najpogostejše prevozno sredstvo avto, tudi za krajše vožnje? Seveda. Posledica tega so zastoji na cestah, polna parkirišča avtomobilske pločevine, hrup in izpušni plini, ki obremenjujejo okolje.
Občinske oblasti očitno vse to vzpodbujajo, sicer ne bi dopustile, da je center Domžal eno samo polje pločevine, tudi tam, kjer je bil še nedavno cvetoč travnik. Namesto, da bi s preudarno prometno politiko usmerjale prometne tokove izven mestnega središča, bo občina na najbolj kakovostnem prostoru med Tuš trgovino in tržnico zgradila eno samo ogromno parkirišče. Bojim se, da za dolgo, dolgo časa. Narobe svet. Potrebne so spremembe v glavah udeležencev in odločevalcev v prometu.
Jože Nemec

______________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje Domžalsko-kamniške NOV!CE 03 2020

_______________________________________________________________

 

Parkirišče – zgodba o jari kači in najcenejši rešitvi!?


https://www.domzalske-novice.si/2020/02/27/parkirisce-zgodba-o-jari-kaci-in-najcenejsi-resitvi/

 

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Da, potrebno je celovito in dolgoročno gledanje, načrtovanje in spremembe glede prioritet in življenjskih navad. Vsaka večja investicija pa mora imeti podlago v naslednji fazi – kaj in kako pa čez 30-50 let. Torej trajnostna mobilnost, središče za prebivalce in obiskovalce pešce / kolesarje, avtomobile na obrobje, .. Pa saj ste že začeli z delom Kolodvorske ulice. Izziv v tem kontekstu ‘makadama’ in njegove bližnje okolice je kaj da in kaj ne dolgoročno sodi / ne sodi v ta prostor – predvsem za kakovost prebivalcev in delno obiskovalcev ter za spodobno središče mesta.
    SPB in bloki severno so dejstvo. Torej je premislek ali širiti ZD v višino v utesnjen prostor ali ga prestaviti v prostor / objekt Univerzale ali ven iz mesta; kako z Domom upokojencev ..; ali ima TUŠ perspektivo na tej lokaciji. O Športni dvorani .. Siselno je preigrati smiselne variante in tudi bolj odločne in dolgoročne.
    Vsaka nedodelana rešitev bo težje uresničljiva kasneje in na koncu tudi dražja.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here