Razširitev Litijske ceste v Domžalah

0
900

Zaradi preozkega vozišča so po vsakem deževju na bankini Litijske ceste nastajale udarne jame, ki jih je bilo potrebno sanirati, kar je predstavljalo precej visok strošek. Pri preverjanju širine Litijske ceste v Domžalah smo ugotovili, da je od roba le te do parcelne meje zemljišče še občinsko (v širini 1,7m), zaradi česar smo se odločili za širitev v širini 0,8 metra. Dela potekajo ob polovični zapori vozišča, promet je prav tako urejen s semaforji. Dela izvaja koncesionar HNG d.o.o. Z deli naj bi predvidoma zaključili do 18.3.2020.

Občina Domžale

Oglasno sporočilo