Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo

0
1427

Skoraj ni poročil, v katerih ne bi poročali o odpadkih, odpadnem blatu in vplivu na okolje in ljudi.  Kaj je odpadek? Kdaj ga zavržemo? Kdaj ga lahko ponovno uporabimo?

Odgovor je krožno gospodarstvo, ki temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, ki se usmerja v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov.

Dijake prvega letnika smo želeli opremiti z znanjem in jih opolnomočiti pri sprejemanju  pozitivnih ukrepov za pospeševanje krožnega gospodarstva. Delali smo po predlogi Ekošole in projekta E-Space. Analizirali smo življenjski krog posameznega izdelka na njegovi celotni poti od surovine, proizvodnje do odlaganja  med odpadke in vpliva na okolje. Razmišljali smo: v naravi krožijo voda, ogljik, kisik. Kaj pa odpadki? V Sloveniji in širše v Evropi je že kar nekaj podjetij, ki iz odpadkov delajo uporabne izdelke. Podjetje Lucard izdeluje toaletni papir iz tetrapak embalaže. Posamezniki lahko uporabljamo vračljivo embalažo, si izposodimo oblačila in predmete, ki jih ne potrebujemo pogosto, kratke razdalje opravimo peš ali s kolesom, jemo lokalno pridelano hrano, ki ni nujno najlepša, nakupujemo s premislekom in ne pretiravamo.

Narava je naša najboljša učiteljica. Ima estetsko, etično,  ekološko in znanstveno vrednost. Znanstveniki in umetniki so in še vedno najprej iščejo rešitve v naravi (npr. repinec, ki ima »bodice« s katerimi se »pripne« na oblačila  in vetro trak oz. ježki, trak proti vetru).

Tako smo z dijaki smo šli še naprej in smo iz ponošene srajce izdelali nakupovalno vrečko.

Marta Hrovatin, Karmen Koprivec in dijaki 1. h Srednje šole Domžale

Oglasno sporočilo