Vzpostavitev telefonske številke za pomoč starejšim občanom

142

Na telefonsko številko – 031/699-224 – lahko pokličete od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

Civilna zaščita Občine Domžale je preko Območne enote Rdečega križa Domžale pripravila standardne prehranske pakete, ki jih bomo delili po potrebi najbolj ogroženim starejšim občanom.

Štab Civilne zaščite Občine Domžale je preko Območne enote Rdečega križa Domžale vzpostavil telefonsko številko za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin.

Območna enota Rdečega križa Domžale bo koordinirala vse dejavnosti glede tovrstne pomoči, pri preskrbi jim bodo pomagali skavti in taborniki, ki so se v aktivnosti vključili kot prostovoljci.

S prostovoljci smo opravili usposabljanja, pri svojem delu bodo primerno zaščiteni, na terenu se bodo izkazovali s posebnimi izkaznicami Civilne zaščite Občine Domžale.

Zagotovili smo dodatne standardizirane prehranske pakete, ki jih bomo delili po potrebi najbolj ogroženim občanom.

V občini Domžale ves čas spremljamo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajamo ukrepe, v skladu z navodili pristojnih ministrstev in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bomo podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke še naprej naprošamo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošamo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

  • Brezplačna telefonska številka – 080/1404
Oglasno sporočilo