Lahko branje

0
1397
dav

Informiranje in sporazumevanje z ljudmi, ki potrebujejo prilagojene oblike komuniciranja ter ustrezna orodja, je v Sloveniji še slabo razvito, je pa nujno, če želimo  prebivalcem zagotoviti pravico do pismenosti in pravico do informacij v ustrezni obliki. Vsi ne zmorejo brati zapletenih besedil, vsakemu od nas pa se lahko hitro zgodi, da bomo vsaj v enem obdobju življenja potrebovali lahko branje. Lahko branje rečemo tistim knjigam in časopisom, ki jih lažje beremo in razumemo.

Lahko branje je namenjeno različnim skupinam ranljivih oseb, ki potrebujejo informacije v preprosti obliki. To so ljudje, ki informacije v preprosti obliki uporabljajo vse življenje, saj so običajna besedila zanje prezahtevna. To so pogosto ljudje z motnjami v duševnem razvoju. Zanje je zelo malo primerne literature za odrasle. Če želijo brati, lahko posežejo le po knjigah za otroke.

Občutljiva skupina so tudi bralci z disleksijo, ljudje po kapi, možganskih poškodbah, starejši ljudje z demenco, gluhi in naglušni.

Tretja skupina so priseljenci, ki se šele učijo jezika, in nevešči bralci. Z lahkim branjem lahko premostijo strah pred branjem.

Slovenija na tem področju precej zaostaja za drugimi razvitimi državami, kjer izide že veliko število knjig, ki so prilagojene tem skupinam bralcev. Pri nas se je zavod Risa, center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje skupaj s sorodnimi ustanovami lotil prevajanja priljubljenih knjig v lahko branje. Zaenkrat je teh naslovov žal zelo malo.

Knjižica Domžale vas lahko povabi na spletno stran http://www.knjiznica-domzale.si/, ki je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom in tudi osebam z disleksijo. Te možnosti nastavitev  najdete v zgornjem desnem kotu našle spletne strani, kjer lahko izberete tudi povečan tisk črk in vklopite ravnilo, ki vam bo pomagalo slediti tekstu. Tako boste lažje pregledovali bogate vsebine naše E knjižnice http://www.knjiznica-domzale.si/E-knji%C5%BEnica.

Ob tej priložnosti vam želimo predstaviti še časopis 20 minut, ki ga izdaja Zavod Risa, in je označen kot lahko branje

http://www.risa.si/Portals/4/Portali/risa.si/knjiznica/20minutPDF/2020_01-02.pdf.

V sami knjižnici imamo poleg klasičnega gradiva tudi veliko dejavnosti in pripomočkov za uporabnike s posebnimi potrebami, vendar smo v času boja proti virusu tudi mi morali zapreti svoja vrata.

Vse dobro vam želimo, dokler se ne snidemo spet.

Kristina Galun, Knjižnica Domžale

Oglasno sporočilo