Izjava za javnost št. 3/27.3.2020 (Civilna zaščita Trzin)

0
1550

Štab civilne zaščite (ŠCZ) Občine Trzin še naprej tekoče koordinira vse aktivnosti in dejavnosti vseh organov in služb na krajevni ravni ter je v stalnem stiku z regijsko izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) Ljubljana in drugimi pristojnimi institucijami in organizacijami. Prioritetne aktivnosti štaba so še vedno usmerjene v vzpostavitev sistema samooskrbe z nujno potrebno zaščitno opremo za vse reševalne ekipe in službe ter v oskrbo ogroženih krajanov najbolj ranljivih skupin.

Opažamo, kar je tudi zelo spodbudno in vse pohvale vredno dejstvo, da občanke in občani
Trzina v veliki meri spoštujejo državne in lokalne odredbe in odločbe, ki zadevajo omejitev in prepoved gibanja in zbiranja. Glede tega je bilo opaženih nekaj posamičnih kršitev, ki so bile večinoma sankcionirane samozaščitno. V tem smislu OŠCZ še naprej poziva vse sokrajane k samozaščitnemu vedenju in primernemu opozarjanju ter morebitnemu obveščanju pristojnih organov in služb na krajevni ravni.

ŠCZ je pristopili k izdelavi izkaznic za prostovoljce (osnutke so posredovali z URSZR), ki nudijo pomoč pri oskrbi starejših in ogroženih. Ustrezno opremljeni in z novimi izkaznicami se bodo v prihodnje pripadniki in prostovoljci, ki delujejo v okviru CZ, občanom lažje predstavili kot uradne osebe. Predvsem pa so to storili z namenom, da preprečijo morebitne zlorabe v času izrednih razmer. Večina članov štaba je zdaj naposled le opremljena z delovnimi jaknami in čepicami, kar jim omogoča lažjo in večjo prepoznavnost. Za prostovoljce pa so na Občini Trzin priskrbeli odsevne brezrokavnike za vse, ki bodo v naslednjih dneh in tednih sodelovali pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ter izvajanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Pri razdeljevanju paketov z nujnimi življenjskim potrebščinami so pripadniki in prostovoljci CZ Trzin priskočili na pomoč tudi krajevni enoti Rdečega križa Trzin, ki je sicer del Območnega združenja Rdečega križa Domžale. Prav tako so posredovali oz. se odzvali na nekaj klicev s prošnjo po pomoči preko telefonske številke (01 / 235 05 99, vsak dan med 8.–18. uro)za oskrbo in pomoč starejšim.

Štab civilne zaščite Občine Trzin sproti usklajuje svoje aktivnosti in ukrepe s predstavniki Doma počitka Mengeš, Enota Trzin in Osnovno šolo Trzin ter nekaterimi podjetji iz OIC Trzin, ki spadajo med upravičence zaščitne opreme. Enoti DSO v Trzinu smo dostavili del zaščitnih sredstev za razkuževanje notranjih prostorov. Poveljnik CZ Republike Slovenije je med drugimi izdal tudi dve odredbi o aktiviranju kuharjev in drugega strežnega osebja, ki čakajo na delo doma in so sicer zaposleni v izobraževalnih ustanovah, za izvajanje pomoči v centralnih kuhinjah domov starejših občanov za oskrbo obolelih.

Glede na aktualna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas
seznanjamo, da dezinfekcije javnih površin v času širjenja okužbe COVID -19 ne bomo izvedli, saj ta ni smiselna oziroma priporočena, ker je učinkovitost dezinfekcije takih površin vprašljiva.
Po dezinfekciji so te površine zaradi ponovnega dotikanja razkužene le za kratek čas.
Vse občane in občanke prosimo, da še naprej sledijo in upoštevajo navodila NIJZ, skrbijo za
higieno rok in se čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika večje število ljudi. To velja predvsem za javne površine, ki se jih pogosto dotikamo kot so npr. klopi, bankomati, ograje, ročaji, kljuke pred vhodi v večstanovanjske zgradbe, dvigala, zunanji ročaji, ipd. in je možnost za prenos okužbe preko njih visoka. Smiselno upoštevajte tudi prepovedi uporabe za vsa otroška igrišča in javne športne površine.

Nadzor nad spoštovanjem prepovedi uporabe in zadrževanja na otroških igriščih, športnih
objektih, ter drugih javnih površinah v občini še naprej občasno in po potrebi izvajajo pripadniki Občinskega štaba Civilne zaščite (OŠCZ) Trzin in po potrebi tudi občinski redarji.
V tem tednu je občanom Trzina na voljo tudi dostava živil na dom oziroma prodaja od vrat do vrat, prav tako je spremenjen urnik poslovanja lekarne, obe novici sta objavljeni na spletni strani Občine Trzin (http://www.trzin.si/sl/news/). Za vse, ki nudijo nastanitvene obrate, pa je aktualna tudi objava, da je zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in na podlagi sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki velja od 16.3.2020, nudenje nastanitev gostom prepovedano.

Za zaključek še spodbudna novica – v občini Trzin, vse od začetka beleženja obolelih z virusom COVID-19, namreč ni bilo novega primera okužbe s COVID-19, do sedaj je bil potrjen le en primer. V skladu z metodologijo zbiranja in poročanja o okužbah s SARS-CoV-2 (COVID-19) je od srede, 25.3.2020 dalje presečna ura za zajem laboratorijskih podatkov ob 24.00 za podatke preteklega dne. Na podlagi laboratorijskih podatkov je nato opravljeno epidemiološko poizvedovanje. Zbrane in analizirane podatke za pretekli dan objavljajo dnevno po 14. uri. Dnevno osveženi podatki po občinah za prejšnji dan do 24. ure so na
https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19.

Pretekli teden so na spletišču Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) posodobili veliko informacij, zato tudi občane pozivamo in spodbujamo, da se z njimi seznanijo in dosledno sledijo priporočilom in navodilom NIJZ (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov). Izvedeni ukrepi se do sedaj kažejo kot učinkoviti in kot taki pozitivno vplivajo na upočasnitev širjenja novega koronavirusa.

Naj za nekoliko toplejši konec tedna, ki je pred nami, še toliko bolj velja naslednje:
OSTANITE ZDRAVI, BLIZU SEBI IN SVOJIM NAJBLIŽJIM TER BUDITE RAZUM IN
ČLOVEČNOST V LJUDEH!

OBČINA TRZIN

Izbir pomembnejših telefonskih številk, ki so vam na voljo:
 Telefonska številka – 01 235 05 99, vsak dan med 8. in 18. uro,
za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin,
 Klicni center za informacije o koronavirusu- 080 1404,

 Zdravstveni dom Domžale – 01/724-52-77, https://www.zd-domzale.si/

 ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči

 Psihosocialna pomoč po telefonu Center za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, Enota Domžale – 01 724 63 70, v poslovnem času pon., tor., čet. od 8.00 do 15.00, v sre. od 8.00 do 17.00 in v pet. od 8.00 do 13.00 ure.

 Nekaj uporabnih informacij, podatkov, nasvetov idr. lahko najdete tudi na Facebook straneh Trzinski Odsev in Psihosocialna pomoč Trzin.

Pripravila: Maja Keber Furlan (Občina Trzin) in Miha Pavšek (CZ Trzin)

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here