Aktivnosti Občinskega štaba Civilne zaščite Kamnik v petek, 27. marca

0
1609

Previdnost je potrebna PRAV NA VSAKEM KORAKU!

27.3.2020 je Občina Kamnik skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in ob pomoči prostovoljk Študentskega kluba Kamnik ožje mestno jedro opremila z opozorilnimi talnimi nalepkami o varnostni razdalji in z željo, da občanke in občani ostanejo zdravi. Civilna zaščita Občine Kamnik v skladu s pristojnostmi in zmožnosti pomaga vsakomur, ki je pomoči potreben, skupaj s številnimi organizacijami in organi, ki delujejo v naši občini (Občinska inšpekcija, pogodbeno podjetje Občinskega štaba Civilne zaščite Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., Policijska postaja Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Gasilska zveza Kamnik, Dom starejših občanov Kamnik, Gasilska enota širšega pomena, prostovoljci ter organizacijami za psihosocialno pomoč občanov in podobno).

Z nalogami sistema zaščite in reševanja odgovorno varujemo in z različnimi, zgoraj naštetimi deležniki zagotavljamo ustrezne pogoje za življenje tudi ob razglasitvi epidemije. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere sodijo tudi nesreče nalezljivih bolezni kot je COVID-19, je v občini Kamnik organiziran v skladu s predpisi. Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in domače normativne ureditve s tega področja.

.”> .”>
.”> .”>


Pri zaščiti je pomembna predvsem in izključno ozaveščenost naših občank in občanov, zato smo tudi na način, torej s talnimi opozorilnimi nalepkami, želeli opozoriti, da je previdnost potrebna PRAV NA VSAKEM KORAKU.

Prostovoljci

Za tiste, ki si ne morejo priskrbeti sami nujnih življenjskih potrebščin (hrana, zdravila in podobno) smo v času epidemije na Občini Kamnik na voljo na telefonski številki 051/374-207 (Katja Vegel). Na telefon lahko pokličete med ponedeljkom in nedeljo med 9. in 21. uro.

Danes je ena prostovoljka občanu pripeljal obrok na dom, 2 osebi sta potrebovali pomoč in dostavo zdravil iz lekarne.

Obvestilo najemnikom neprofitnih, namenskih najemnih, tržnih in hišniških stanovanj

Najemniki neprofitnih, namenskih najemnih, tržnih in hišniških stanovanj, ki še niste prejemniki subvencij in v izrednih razmerah prejemate nižje mesečne prejemke ali ste ostali brez dohodkov in imate stalno prebivališče v občini Kamnik, lahko na Center za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik posredujete vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, objavljeno na spletni strani Centra skupaj s prilogami (najemno pogodbo, potrdilom o zadnji plačani najemnini in bančnimi izpiski za vse družinske člane).

V kolikor boste izpolnjevali vse premoženjske in dohodkovne pogoje, vam bo Center za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik izdal pozitivno odločbo, na podlagi katere bo Občina Kamnik lastniku stanovanja do 15. dne v mesecu izplačevala odobren znesek subvencije.

Subvencijo k plačilu tržne najemnine izplačuje pristojni organ občine stalnega prebivališča, ne glede na to, v kateri občini ima prosilec v najemu tržno stanovanje in urejeno začasno prebivališče.


Preventivni ukrepi

Pri vsem tem naj poudarimo, da za okužbo z virusom SARS-CoV-2 velja enaka preventiva kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal. Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, je pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,
  • ne dotikamo se oči, nosu in ust,
  • v primeru, da zbolimo, ostanemo doma,
  • upoštevamo pravila higiene kašlja,
  • redno si umivamo roke z milom in vodo,
  • v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke,
  • splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna
  • v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi,
  • poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

V primeru poslabšanja stanja (težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), se preko telefona posvetujte z vašim osebnim zdravnikom glede nadaljnjih ukrepov.

Vsa priporočila in navodila lahko spremljate na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer na povezavi tukaj.

Video vsebina higiena kašlja in nasveti za umivanje rok je dostopna TUKAJ

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here