Župan Občine Kamnik imenoval novega podžupana Bogdana Pogačarja, saj je dr. Jernej Markelj podal odstopno izjavo z mesta podžupana

0
687

Z včerajšnjim dnem funkcijo podžupana Občine Kamnik prevzema Bogdan Pogačar, saj je nekdanji podžupan dr. Jernej Markelj v ponedeljek, 30. 3. 2020, podal odstopno izjavo. Slednji se je iz osebnih razlogov odločil, da funkcije ne bo več opravljal, vsekakor pa smo prepričani, da bo v funkciji občinskega svetnika tudi v prihodnje pripomogel k razvoju naše občine. Podžupan Bogdan Pogačar bo funkcijo opravljal nepoklicno in bo zadolžen za koordinacijo delovanja krajevnih skupnosti občine Kamnik, za izvedbo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Smodnišnica ter realizacijo projekta izgradnje Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Župan Matej Slapar se je dr. Jerneju Marklju iskreno zahvalil za predano delo in doprinos Občini Kamnik, ob tem je povedal: »Posebej velja poudariti njegova prizadevanja za reševanje prostorske problematike, še zlasti na območjih, ki so bila vrsto desetletij zaradi specifičnega interesa v razvojnem smislu postavljena na obrobje družbenega dogajanja. Prepričan sem, da se bo njegov prispevek k revitalizaciji tovrstnih območij izkazal kot pomemben doprinos k hitrejšemu in uravnoteženemu razvoju mesta Kamnik in kamniške občine kot celote. Prepričan sem, da bomo še naprej sodelovali pri razreševanju številnih odprtih vprašanj, ki zadevajo področje urejanja prostora v naši lokalni skupnosti.«

Novemu podžupanu Bogdanu Pogačarju pa je zaželel, da bi nadaljeval delo, ki smo ga začeli. »Lotili se bomo novega področja, saj sem tekom prvega leta mandata ugotovil, da je na področju koordinacije med krajevnimi skupnosti in Občino Kamnik potrebno okrepiti sodelovanje. Prepričan sem, da je Bogdan Pogačar prava oseba za to področje, saj pozna delovanje krajevnih skupnosti, kot večkratni predsednik ene izmed njih (KS Duplica). Na Občini stremimo k celostnemu povezovanju in razvoju vseh 22 krajevnih skupnosti, saj je nujno, da odločitve prihajajo od spodaj navzgor, torej od krajank in krajanov do vodstva Občine. Krajevna skupnost je nenazadnje tista prva, ki prepozna in pozna probleme in težave ter predlaga možne rešitve naših občank in občanov. Pomembna naloga pa čaka podžupana tudi na področju sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrtaSmodnišnica, katerega sprejemanje je v zadnjih petih letih kar nekako zastalo in predstavlja pomembno razvojno priložnost naše občine. Pomemben projekt novega podžupana pa bo tudi realizaciji projekta izgradnje Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik,«je poudaril župan.

Podžupan Bogdan Pogačar  

Bogdan Pogačar se je rodil 20. avgusta 1979 v Ljubljani. Vseskozi živi na južnem delu občine Kamnik na Bakovniku. Obiskoval je Osnovno šolo Marije Vere na Duplici, nato pa šolanje nadaljeval na Srednji šoli za strojništvo v Ljubljani, kjer je pridobil poklic Stojnega tehnika. Po končani srednji šoli ga je pot zanesla na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, kjer je pridobil naziv diplomirani inženir geodezije. Svojo poklicno pot je začel v zasebnem geodetskem podjetju, nato pa se je zaposlil v Komunalnem podjetju Kamnik, d. o. o., kjer je kot vodja komunalnih dejavnosti zaposlen še danes.

Že od mladostniških let ga je privlačila politika in želja po aktivnem delovanju v javnem družbenem življenju, saj dojema to kot poslanstvo in kot odgovornost ter dolžnost do občank in občanov, občine in navsezadnje tudi do domovine. Kot 22-letnik (leta 2002) je svojo politično pot začel v Krajevni skupnosti Duplica, kjer je v letih 2006 – 2010 in 2013 – 2014 opravljal funkcijo predsednika oziroma vršilca dolžnosti predsednika Krajevne skupnosti Duplica, kot podpredsednik pa v Svetu Krajevne skupnosti Duplica deluje tudi v tem mandatu. Občinski svetnik je postal leta 2014, kjer je bil v mandatu 2014 – 2018 predsednik odbora za Prostor in komunalno ureditev, v tem mandatu pa je član omenjenega odbora. Aktivno deluje v Svetu Vrtca Antona Medveda Kamnik in kot član tudi v Svetu Osnovne šole Marije Vere.

Za svoje življenjsko vodilo priznava rek »Verjemi v to, kar delaš in delaj to v kar verjameš« in meni, da bi se moralo v politiko vključiti več ljudi oziroma posameznikov, vsaj na lokalni ravni, ker bi s tem akumulirali več znanja in izkušenj, ki bi posledično lahko pripomogle k hitrejšemu razvoju, urejenosti in dvigu kvalitete življenja v kraju.

Kot podžupan svojo vlogo vidi predvsem v strokovni koordinaciji med različnimi deležniki v vsakem procesu, projektu ali postopku. V vsak proces so vpeti različni pogledi na reševanje in potek le-tega, in sicer odvisno od tega kaj posamezni deležnik predstavlja. Zato je pomembno, da se v začetku jasno opredeli namen in cilj posameznega postopka, procesa ali projekta, torej jasno določijo uporabniške zahteve. Kot podžupan se bo vseh nalog, ki mu bodo zaupane s strani župana Mateja Slaparja, lotil odgovorno, racionalno in čim bolj učinkovito.

Pri vsem, kar počne, pa je v srcu z njim njegova družina, in sicer žena Mateja ter otroci Anže, Tinkara in Lara.

Podžupan Bogdan Pogačar bo funkcijo opravljal nepoklicno in bo zadolžen za koordinacijo delovanja krajevnih skupnosti občine Kamnik, za izvedbo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Smodnišnica ter realizacijo projekta izgradnje Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo