Železniški prehod na Rodici dodatno zavarovan z ograjo

0
1082

Občina Domžale je v začetku aprila pričela z dodatnim zavarovanjem železniškega prehoda Jarše Rodica. Slovenske železnice Infrastruktura d.o.o. in Direkcija za infrastrukturo, sektor za železnice sta k projektu podala vsa potrebna soglasja.

Leta 2017 in 2020 sta se na omenjenem prehodu pripetila dva izredna dogodka. Naveden železniški prehod dnevno uporablja zelo veliko ljudi, predvsem otrok in mladostnikov, obenem je to glavna in edina povezava za učence OŠ Rodica ter študente Biotehniške fakultete Ljubljana, Oddelek za zootehniko, Groblje, na poti v šolo oziroma domov.

Zato smo sprejeli takojšnjo in hitro rešitev za zagotovitev dodatne varnosti omenjenega železniškega prehoda. Železniški prehod je po novem dodatno zavarovan z zaporo, ki fizično onemogoča neposreden dostop do železniških tirov. Tehnično rešitev smo izvedli s postavitvijo ograje za pešce in kolesarje, ki bi v največji možni meri izključila možnost neposrednega prečkanja. Za preprečitev izogibanja na novo postavljeni ureditvi smo izvedli varovanje 10 metrov levo in 10 v desno stran. Tehnična rešitev je v ustrezni obliki izvedena na obeh straneh prečkanja, torej na vzhodni in zahodni strani, v obeh smereh Domžale – Kamnik. S posegom v zemljišče smo pričeli, 1. aprila 2020 in s postavitvijo zaščitne ograje zaključili v ponedeljek, 6. aprila 2020.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo