Se za potrebami šolarjev skriva pranje javnega denarja?

0
4746

Spomladi se poleg marsičesa v naravi razcvetijo tudi politične obljube, zacvetijo komaj rojene ideje in tiste, že večkrat preoblečene in na novo prežvečene. To se je zgodilo tudi letos, pri tem pa žal uporabilo že večkrat uporabljeno in zlorabljeno geslo, da so otroci naše največje bogastvo.

Na kaj vse imajo vpliv čarobne besede – za otroke gre – lahko vidimo že pri vsakem še tako neznatnem trgovcu: bombončki, žvečilke ali čokoladice so nastavljene na najlažje dosegljivem mestu pri blagajni, tja so jih postavili preračunljivi trgovci v upanju, da bodo otroci še zadnji evro potegnili iz žepov očkov in mamic. Podobno je najbrž razmišljala občinska oblast, ko je za zgraditev jedilnice v Osnovni šoli Domžale naračunala kar debelih 1.4  milijona proračunskih  evrov. Ko je strokovna in laična javnost dvignila obrvi, se je znesek (podatek na spletni strani občine) čudežno zmanjšal za 300 tisočakov brez posebne obrazložitve.  Se je kdo tu ‘zmotil’, morda ‘prestrašil’?  Otroci so res naše največje bogastvo – dobesedno.  To vedo poleg trgovcev in prodajalcev vsega mogočega kiča tudi občinski načrtovalci. Pri geslu ‘za otroke gre’ običajno zamižimo in popustimo.

Vsem naštetim pomislekom navkljub pa ostaja dejstvo, da Osnovna šola Domžale novo jedilnico nujno potrebuje,  da bo to pridobitev za šolo in za otroke, le bdeti  je treba nad možnostjo, da ne bo postala ponikovalnica javnega denarja, kar se ob geslu ‘delamo za otroke’ rado dogaja.


Rekonstrukcija oz. prizidava jedilnice na OŠ Domžale
Istočasno z razširitvijo jedilnice se bo preuredila tudi kuhinja. Kuhinja ostane približno na obstoječem mestu, vključno z obstoječimi dostopi in gospodarskim dvoriščem. Jedilnica za učitelje bo v obstoječi jedilnici in zagotavlja 40 sedežnih mest. Jedilnica za učence, s kapaciteto 216 sedežev, je kot dozidava umeščena med severni in zahodni trakt šole in se bo raztezala proti obstoječi atletski stezi. Povezava med novo jedilnico in obstoječim delom je predvidena na stiku obstoječega in dozidanega.
Z vsemi instalacijami se prizidek jedilnice navezuje na obstoječi sistem šole. Prizidek jedilnice je zasnovan kot enovit prostor, delno vkopan, z ravno streho in je nivojsko usklajen z nivojem obstoječe kleti/kuhinje. Osvetlitev prizidka z okni je zagotovljena po severni in zahodni strani z okni v zgornjem pasu prostora, ob evakuacijskih stopnicah pa okna segajo do tal. Predvideno je, da bo ravna streha nad prizidkom pohodna in dostopna iz zunanje ureditve preko stopnic. Ker je predvidena pohodna streha, se po robu atike postavi ograjo višine 110 cm.
Prizidek jedilnice bo maksimalnih tlorisnih dimenzij 24,2 x 17,7m oz. na stiku s terenom 24,1 x 17,6m in bo segal nad obstoječi okoliški teren cca 3,2m (z ograjo 4,3m). Objekt je v okolico umeščen tako, da ne vpliva na obstoječe izhode iz šole, prestavijo oz. prilagodijo se le potke iz garderob.
Za projekt je bila izdelana investicijska dokumentacija, iz katere je razvidno, da vrednost investicije v tekočih cenah znaša cca 1,1 mio €.
Za projekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predviden pričetek del je začetek leta 2020.

Vir: Občina Domžale

Zakaj se je strošek nove jedilnice prizidka OŠ Domžale zmanjšal z 1,4 mio EUR na 1,1 MIO EUR, kot je bilo objavljeno na spletni strani Občine Domžale? Iz specifikacije del odgovora po višji ceni in specifikacije del, objavljene na spletni strani Občine Domžale, ni nobene razlike. 300.000 EUR, za kolikor je manjša zadnja in mogoče končna (možni aneksi), je veliko denarja skozi oči nas, davkoplačevalcev. Se je gradbeno podjetje odpovedalo delu dobička ali se je projektni biro Atrakcija d.o.o. iz Kamnika uštel pri izračunu, kar se dogaja v Domžalah (obnova letnega bazena)? Razlog pa je lahko preprosto to, da so se svetniki zgrozili nad astronomsko ceno…
Vprašanje smo naslovili na Urad župana  in na predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale.

Ko se je zadeva umirila in so bili opozicijski občinski svetniki zadovoljni, da so privarčevali 300.000 EUR, se je cena projekta ustalila pri 1.3 MIO EUR.
(Vir: www.domzale.si/28.4.2020).

Po napovedanih gradbenih delih v Občini Domžale sodeč, bi strošek morebitne nove šole krepko presegal 100 MIO EUR davkoplačevalskega denarja.
Zdajšnja gradbišča, na katerih se dela z javnim denarjem, so postala več ali manj 100% zakrita.

______________________________________________

Kako to delajo drugod po Sloveniji

Vrhovška šola bo tudi energetsko sanirana
A nov prizidek ni edina investicija, ki jo v letošnjem letu na šoli namerava izvesti ljubljanska občina. Šolo bo še energetsko sanirala, kar pomeni, da bo v bodoče energetsko varčnejša. Energetsko prenovo bo v sklopu javno-zasebnega partnerstva z Mestno občino Ljubljana izvedla družba Petrol. Občina je sicer v razpisni dokumentaciji za izbor izvajalca gradnje prizidka k osnovni šoli predvidela, da bo sama gradnja tekla sočasno z energetsko sanacijo. Ker to pomeni, da se bodo na praktično istem gradbišču križale poti dveh različnih gradbincev, bo občina od njih zahtevala sklenitev sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij na skupnem delovišču.

V Domžalah so prvo leto Osnovno šolo Venclja Perka energetsko sanirali, drugo leto uredili okolico šole na zahodni strani in tretje leto še na vzhodni strani. Skupni strošek je bil skoraj milijon evrov. Nadzorni odbor Občine Domžale, ki ga vodi dolgoletni predsednik mag. Borut Kurmanšek (SDS), je negospodarno ravnanje in trošenje javnega denarja tudi tokrat spregledal.

… ljubljanska občina je lansko leto dala zgraditi manjši prizidek z dvema sodobnima učilnicama, garderobami in novim požarnim stopniščem, hkrati pa je posodobila šolsko igrišče in uredila učilnico na prostem. Vrednost tega sicer manjšega projekta, ki ga je po naročilu občine izvedla družba Lesnina MG Oprema, je znašala 600.000 evrov.

… Občina v svojem proračunu namreč vodi postavko o gradnji nove osnovne šole Brdo. Ta projekt je ocenjen na 9,18 milijona evrov
Vir: Dnevnik.si

V občini Kamnik imajo izračun gradnje dokaj velike nove osnovne šole Frana Albrehta za 25 milijonov evrov.

________________________________________________________________

Člani občinskega sveta (mandat 2018 do 2022)
Koalicija je označena z rdečo barvo pisave.

1. mag. Renata KOSEC, LTD
2. Joško KOROŠEC, LTD
3. Andreja POGAČNIK JARC, LTD
4. Maksimiljan KARBA, LTD
5. Damjana KOROŠEC, LTD
6. Janez AVSEC, LTD
7. Marjetka KRISTAN, LTD
8. Anže KOROŠEC, LTD
9. Marjeta RODE, LTD
10. Janez BRECELJNIK, LTD
11. Metod MARČUN, LMM
12. Matej ORAŽEM, LMM
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, LMM
14. Bojan ČAD, LMM
15. Maja BURJA, LMM
16. Ivan PŠAG, LMM
17. Robert HROVAT, SDS
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, SDS
19. mag. Tomaž DEŽELAK, SDS
20. mag. Majda PUČNIK RUDL, SDS
21. Žiga ŠTIFTAR, SDS
22. Peregrin STEGNAR, NSi
23. Tadeja ŠUŠTAR, NSi
24. Urška KABAJ PLETERSKI, LMŠ
25. mag. Branko HEFERLE, LMŠ
26. Marjan RAVNIKAR, SD
27. Kristina HAFNER, SD
28. Alenka RESINOVIČ REZA, Lista Reza
29. mag. Bojan ARH, Stranka Alenke Bratušek
30. Gregor HORVATIĆ, Zeleni Slovenije
31. Mateja KEGEL, samostojna svetnica

____________________________________________________________________

https://www.domzalske-novice.si/2019/10/04/osnovni-soli-venclja-perka-v-treh-letih-skoraj-milijon-evrov/

https://www.domzalske-novice.si/2019/06/20/popravilo-okolice-os-venclja-perka-za-astronomski-znesek/

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here