Se za potrebami šolarjev skriva pranje javnega denarja? II. del

0
4633

Rekonstrukcija oz. prizidava jedilnice na OŠ Domžale
Istočasno z razširitvijo jedilnice se bo preuredila tudi kuhinja. Kuhinja ostane približno na obstoječem mestu, vključno z obstoječimi dostopi in gospodarskim dvoriščem. Jedilnica za učitelje bo v obstoječi jedilnici in zagotavlja 40 sedežnih mest. Jedilnica za učence, s kapaciteto 216 sedežev, je kot dozidava umeščena med severni in zahodni trakt šole in se bo raztezala proti obstoječi atletski stezi. Povezava med novo jedilnico in obstoječim delom je predvidena na stiku obstoječega in dozidanega.
.

Z vsemi instalacijami se prizidek jedilnice navezuje na obstoječi sistem šole. Prizidek jedilnice je zasnovan kot enovit prostor, delno vkopan, z ravno streho in je nivojsko usklajen z nivojem obstoječe kleti/kuhinje. Osvetlitev prizidka z okni je zagotovljena po severni in zahodni strani z okni v zgornjem pasu prostora, ob evakuacijskih stopnicah pa okna segajo do tal. Predvideno je, da bo ravna streha nad prizidkom pohodna in dostopna iz zunanje ureditve preko stopnic. Ker je predvidena pohodna streha, se po robu atike postavi ograjo višine 110 cm.
Prizidek jedilnice bo maksimalnih tlorisnih dimenzij 24,2 x 17,7m oz. na stiku s terenom 24,1 x 17,6m in bo segal nad obstoječi okoliški teren cca 3,2m (z ograjo 4,3m). Objekt je v okolico umeščen tako, da ne vpliva na obstoječe izhode iz šole, prestavijo oz. prilagodijo se le potke iz garderob.
Za projekt je bila izdelana investicijska dokumentacija, iz katere je razvidno, da vrednost investicije v tekočih cenah znaša cca 1,1 mio €.
Za projekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predviden pričetek del je začetek leta 2020.
Vir: Občina Domžale

Za lažjo predstavo, kaj pomeni taka investicija, smo ponazorili z grafiko (naslovna fotografija).

Zakaj se je strošek nove jedilnice prizidka OŠ Domžale zmanjšal z 1,4 mio EUR na 1,1 MIO EUR, kot je bilo objavljeno na spletni strani Občine Domžale? Iz specifikacije del odgovora po višji ceni in specifikacije del, objavljene na spletni strani Občine Domžale, ni nobene razlike. 300.000 EUR, za kolikor je manjša zadnja in mogoče končna (možni aneksi), je veliko denarja skozi oči nas, davkoplačevalcev. Se je gradbeno podjetje odpovedalo delu dobička ali se je projektni biro Atrakcija d.o.o. iz Kamnika uštel pri izračunu, kar se dogaja v Domžalah (obnova letnega bazena)? Razlog pa je lahko preprosto to, da so se svetniki zgrozili nad astronomsko ceno…
Vprašanje smo naslovili na Urad župana  in na predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale in še čakamo na odgovor.

Ko se je zadeva umirila in so bili opozicijski občinski svetniki zadovoljni, da so privarčevali 300.000 EUR, se je cena projekta ustalila pri 1.3 MIO EUR.
(Vir: www.domzale.si/28.4.2020).

Ostaja dejstvo, da Osnovna šola Domžale novo jedilnico nujno potrebuje,  da bo to pridobitev za šolo in za otroke. (uredništvo)

_____________________________________________________________________

Odgovor Urada župana Občine Domžale
V sredini novembra smo za dela na Osnovni šoli Domžale objavili javni razpis za oddajo ponudbe za prizidavo jedilnice k omenjeni šoli. Pridobili smo enajst ponudb, najnižja je znašala 1.157.401,40 EUR, najvišja pa 1.304.093,57 EUR. Ob zadnji objavi na naši spletni strani je ocenjena vrednost investicije znašala 1,3 milijona EUR. Ocena je bila določena na podlagi PZI (projekta za izgradnjo) projektne dokumentacije. Investicija kot taka ne vključuje le gradnje objekta, namreč tudi gradbeni nadzor, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta, zagonska sredstva uporabnika itd. Na podlagi navedenega pa je bila celotna investicija ocenjena na 1,4 mio EUR.
Gradbena pogodba z izbranim izvajalcem del je bila sklenjena v višini 1.157.401,40 EUR. K strošku pa se doda že omenjene spremljevalne stroške.

Odgovor Občine Domžale smo prejeli 12.5.2020

243.000 EUR spremljevalnih stroškov ???
Za razlago in bolj natančno specifikacijo smo vprašanje naslovili na Urad župana.

_______________________________________________________________________

Strošek nove jedilnice prizidka OŠ Rodica, ki naj bi bil zgrajen prihodnje leto, je predviden v znesku 1.601,464 EUR.
Za novo šolo na Viru, ki naj bi jo gradili v letih 2022-23 je predvidenih 6.1 MIO EUR.

_________________________________________________________________________

https://www.domzalske-novice.si/2020/05/06/zakaj-je-vsaki-politiki-treba-gledati-pod-prste/

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here