Vprašanje občana za JKP Prodnik in odgovor komunalnega podjetja

0
1758

Kakšna je cena ključavnice na zabojniku za mešane komunalne odpadke ter kakšna je nabavna cena ključavnice? Zanima nas tudi kolikšen je strošek namestitve ključavnice in koliko časa ta postopek traja. Je ključavnico možno kupiti na trgu in ali je JKP Prodnik edini dobavitelj ključavnic?

Odgovor
Javno komunalno podjetje Prodnik svojim uporabnikom omogoča namestitev gravitacijskih ključavnic na zabojnike za odpadke, s katerimi je zagotovljeno, da odpadke v zabojnike odlagajo le uporabniki določenega odjemnega mesta. Pogosto se namreč do-gaja, da v zabojnike, ki so dostopni mimoidočim, odpadke odlagajo tudi drugi ljudje, ne le njihovi uporabniki, zato se zabojniki hitro napolnijo, hkrati pa odpadki niso pravilno ločeni. Za zagotavljanje urejenega odjemnega mesta in ločevanja odpadkov se v takšnih primerih uporabniki (večinoma gre za večstanovanjske objekte) lahko odločijo za namestitev ključavnic, ki se ob praznjenju zabojnika avtomatsko odklenejo. Gre torej za nadstandardno storitev, ki ni vključena v obvezno gospodarsko javno službo in za katero se uporabnik sam odloči, ali jo potrebuje ali ne.
Ker so zabojniki za odpadke v lasti podjetja Prodnik in jih imajo uporabniki le v najemu (najemnina zabojnika je vključena v ceno gospodarske javne službe), podjetje po naročilu uporabnika kot vesten lastnik poskrbi za pravilno montažo ključavnic, vsakoletni letni servis in vsa ostala vzdrževalna dela. Tudi ključavnico uporabnik dobi v najem, mesečna najemnina pa znaša 2,5 eur (+ DDV). V to ceno je torej vključena montaža ključavnice, ključ, vsakoletni servis in vzdrževalna dela (popravila v primeru okvar). V primeru, da uporabnik želi, da se več zabojnikov odpira z enim ključem, je možno predelati ključavnice, da se odpirajo z istim ključem. Enkratni strošek predelave ene ključavnice znaša 8 EUR (+ DDV).
JKP Prodnik

_______________________________________________________________________

Ključavnica, ki je na trgu vredna par EUR lahko v nekaj letih prinese ogromen zaslužek komunalnemu podjetju.
Najemnina na mesec je 2,5 EUR +DDV kar je 3,05 EUR. V enem letu je družinski proračun prikrajšan za 36,6 EUR. V petih letih je strošek 183 EUR in v desetih letih 366 EUR.
Število gospodinjstev, kjer je v uporabi ključavnica, je pa zagotovo več tisoč.
Iz tega lahko sklepamo, da je najemnina previsoka, četudi gre za majhen znesek.

______________________________________________________________________

Pravično plačevanje komunalnih storitev
Prav je, da je naše komunalno podjetje uvedlo ločevanje odpadkov. Tako lahko vsak občan prispeva svoj delež pri ohranjanju narave.
Opomniti pa moram, da smo pri tem finančno prizadeti tisti občani, ki živimo v gospodinjstvu sami. Komaj nam uspe črno posodo napolniti vsaj toliko, da jo postavimo na cesto enkrat mesečno. Še bolj prazna ostaja rjava posoda. Kar ne spada ne v črno ne v rjavo, znosimo na otok zastonj in pripravimo vse potrebno za recikliranje odpadkov, ki pa ga najbrž še ni na deponijah.
Iz tega sledi, da bi moral biti na vsakem vozilu za odvoz smeti nameščen števec, ki bi zabeležil, kolikokrat so našo posodo za smeti izpraznili. Izpisek bi moral biti predložen računu. Čip je že na vsaki posodi pod pokrovom. Tako bi plačevali pravično vsi.
Prepričan sem, da bo imelo naše Komunalno podjetje posluh za pravično plačevanje odvoza gospodinjskih odpadkov.
Občan z enoosebnim gospodinjstvom

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here