Nadaljujemo z načrtovanjem širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže

1
1460

Zdravstveni dom Domžale zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni in storitve nekaterih specialističnih služb prebivalcem Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, skupaj več kot 58.000 prebivalcem. Obstoječi zdravstveni dom je dotrajan in se sooča z vse večjo prostorsko stisko, nekatere dejavnosti so že sedaj morali seliti izven zdravstvenega doma. Od šestdesetih let prejšnjega stoletja, od kar stoji obstoječi zdravstveni dom Domžale se je tudi število prebivalcev v vseh občinah skupaj močno povečalo, zato se zaposleni soočajo predvsem s pomanjkanjem prostora za izvajanje osnovnih dejavnosti. S širitvijo bomo zagotovili optimalne prostorske potrebe za izvajanje dejavnosti, ki bodo ustrezale spremenjenim potrebam po zdravstvenih storitvah v prihodnjih letih, občanom vseh občin pa zagotovili kakovostnejše in dostopnejše zdravstvene storitve.

Občine Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin nadaljujejo z načrtovanjem širitve zdravstvenega doma Domžale. Župani in županja občin soustanoviteljic so podpisali dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP in pismo o nameri za namen gradnje zdravstvenega doma. Imenovali so tudi gradbeni odbor za gradnjo prizidka in s tem smo naredili korak bližje k posodobitvi objekta Zdravstvenega doma Domžale ter kakovostnejšim in dostopnejšim zdravstvenim storitvam na primarni ravni.

Dokumentacija je podpisana, nadaljujemo z razpisi za idejne projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja. Naš cilj je, da bi letošnje leto čim bolje pripravili vso dokumentacijo, naslednje leto pridobili gradbeno dovoljenje in konec leta 2021 lahko pričeli že tudi s samo gradnjo. V začetku gremo v gradnjo podzemne garaže v izvedbi Občine Domžale in nadaljujemo z gradnjo ambulant v dveh nivojih in sodobne urgence v pritličju. Vmes bomo Občine na občinskih svetih sprejemale investicijske programe, ki so podlaga za financiranje glede na participirano porabo.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR