Regijski posvet in srečanje s skupinami v Kamniku

0
1155

V torek 9. junija 2020 je Društvo Šola zdravja v Kamniku imelo regijski posvet in srečanje z vodjami in namestniki skupin, ki delujejo v občini Kamnik: Keršmančev park, Podgorje, Eko resort Godič, OŠ Marija Vera, Duplica in Perovčki.
Predsednica Društva Šola zdravja Zdenka Katkič je prisotne seznanila s spremenjenim izvajanjem že načrtovanih aktivnosti v letošnjem letu. Zaradi situacije, ki je ohromila ves svet, redni letni občni zbor društva niso mogli izpeljati konec marca 2020, tako kot so planirali. Množično zbiranje je zelo tvegano in ga stroka ne priporoča, v tem društvu pa gre večinoma za starejšo populacijo. Zato bodo letošnji občni zbor izpeljali delno po skupinah. Iz istih razlogov ne bodo mogli izpeljati niti vseslovenskega srečanja na Vrhniki, planiranega za konec avgusta 2020. Zato so sklenili, da se bodo obrnili bolj organizaciji regijskih srečanj, ker se manjše število ljudi zbere na enem mestu.
Med drugim so bili seznanjeni tudi s pogoji občinskega razpisa, saj z občino Kamnik zelo dobro sodelujejo. Brigita Grubič, ki je v društvu zadolžena za tekstil, finance in bazo članov je pojasnila kako je s članarino, opozorila jih je naj bodo pozorni in natančni pri podatkih, ki jih vpisujejo, povedala je za kaj lahko koristijo 20% popust od plačane članarine in za kaj se lahko uporabi občinski denar od razpisa. Neda Galijaš, ki skrbi za medijsko promocijo, spletno stran in družbeno omrežje facebook, jih je informirala glede obveščanja o skupinah v lokalnih medijih in prosila za pomoč pri zbiranju informacij o njihovi udeležbi in sodelovanju na lokalnih prireditvah, izletih, obletnicah. Vsak dogodek o katerem obveščajo, naj bi bil dokumentiran s fotografijo.
Po končanem posvetu je sledil slavnostni del, podelitev priznanj Društva Šola zdravja za leto 2019, ki jih običajno slavnostno podelijo na občnem zboru. Podelitev, zaradi omenjene epidemiološke situacije, letos ne morejo opraviti na vseslovenskem nivoju, zato so tudi ta ritual mogli zmanjšati na lokalni nivo. Priznanje DŠZ za leto 2019 je prejela Marinka Podjed iz skupine Kamnik – Eko resort Godič. Priznanja si je Podjedova zaslužila, saj je že več kot 10 let aktivna članica društva, prizadevala si je pri večanju ugleda društva, prispevala k širitvi programa Društva Šola zdravja ter k promociji društva v občini Kamnik in okolici.

Neda Galijaš

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here