Nečimrnost občinske politike za davkoplačevalski denar nima meja

0
2063

Vprašanje za župana Občine Domžale, 19.5.2020:

Koliko je nedavna epidemija COVID – 19 prizadela občinsko blagajno? Prosim za podatke in specifikacije vseh potrebnih stroškov v tem času. Kakšni so predvideni ukrepi pomoči občanom v času krize, ki sledi.«

Odgovor prejeli dne 1.6.2020:
“Izredne razmere še vedno trajajo. Finančna poročila se vedno izdelajo ob zaključku takega obdobja. Posebna finančna pomoč za občane v času krize ni predvidena. Občanom se v primeru težkega socialnega položaja lahko dodeli denarna socialna pomoč glede na Odlok o denarnih pomočeh v občini Domžale”.
Urad župana Občine Domžale

________________________________________________________________________

Plačila fizičnim osebam marec 2020 109.754,69 EUR
Plače zaposlenim v občinski upravi marec 2020 101.800,69 EUR

Plačila fizičnim osebam april 2020 73.966,90 EUR
Plače zaposlenim v občinski upravi april 2020 102.518,64 EUR

Vir: erar.si

________________________________________________________________________

Občani smo ob občinskem glasilu Slamnik prejeli tudi informativni bilten Občine Domžale april 2019 – april 2020. Zanimajo nas naklada, strošek in oblikovalec ter tiskar omenjene edicije in zakaj vsebina biltena ni objavljena preprosto, na straneh Slamnika?

V občinskem glasilu Slamnik razpolagamo z omejeno količino strani in to je tudi razlog, da smo se odločili za informativni bilten. Tiskali smo v tiskarni Kolenc, naklada 14.500 izvodov, bilten je oblikovala Urška Sokler, celoten strošek je znašal 5.338,08 eur.
Urad župana Občine Domžale

________________________________________________________________________

 

Promocija politike za davkoplačevalski denar

Pred volitvami leta 2018 smo na urad župana poslali naslednje vprašanje:

Občani smo pred časom v nabiralnik dobili informativni bilten Občine Domžale 2014-2018. Zanima nas strošek te edicije.

Odgovor:

V zadnjih dvajsetih letih Občina Domžale na vsake štiri leta izvaja prakso informiranja javnosti o preteklem delu občinske uprave, v sodelovanju z Občinskim svetom, krajevnimi skupnostmi, zavodi, podjetji in društvi. Občina Domžale je na podlagi ponudb, prejetih na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb za oddajo storitev oblikovanja in tiska Informativnega biltena Občine Domžale, izbrala ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno, ter z njim sklenila pogodbo. Predmet pogodbe je oblikovanje in tisk zadevne brošure, pogodbena vrednost pa znaša 14.119,12 evrov z vključenim DDV. Ob dejstvu, da je bilo natisnjenih 14.000 izvodov brošure, znaša cena enega izvoda približno 1,01 evra.
Urad župana Občine Domžale

V kolofonu biltena lahko preberemo, da je bil stiskan v Tiskarni Kolenc ali bolj natančno Miha Kolenc, Ihanska cesta 8, Zaboršt, Domžale, ki je kandidiral tudi na lokalnih volitvah, na Listi Tonija Dragarja. Je zgolj slučajno, da je ponudil najnižjo ceno?

K znesku tiska prištejmo še 6.000 EUR poštnine oz. distribucije v vsak nabiralnik, kar skupaj že presega 20.000 EUR.

 

 

Oglasno sporočilo