Se za potrebami šolarjev skriva pranje javnega denarja? Dobiček gradbenega podjetja krepko čez pol milijona evrov? III. del

0
2491
Prizidek jedilnice bo maksimalnih tlorisnih dimenzij 24,2 x 17,7m oz. na stiku s terenom 24,1 x 17,6 m in bo segal nad obstoječi okoliški teren cca 3,2 m (z ograjo 4,3 m), kar znese 428 kvadratnih metrov. Celotna investicija je ocenjena na 1,4 mio EUR.
Vir: Občina Domžale

Odgovor Urada župana Občine Domžale
V sredini novembra smo za dela na Osnovni šoli Domžale objavili javni razpis za oddajo ponudbe za prizidavo jedilnice k omenjeni šoli. Pridobili smo enajst ponudb, najnižja je znašala 1.157.401,40 EUR, najvišja pa 1.304.093,57 EUR. Ob zadnji objavi na naši spletni strani je ocenjena vrednost investicije znašala 1,3 milijona evra. Ocena je bila določena na podlagi PZI (projekta za izgradnjo) projektne dokumentacije. Investicija kot taka ne vključuje le gradnje objekta, namreč tudi gradbeni nadzor, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta, zagonska sredstva uporabnika itd. Na podlagi navedenega pa je bila celotna investicija ocenjena na 1,4 mio EUR.
Gradbena pogodba z izbranim izvajalcem del je bila sklenjena v višini 1.157.401,40 EUR. K strošku pa se doda že omenjene spremljevalne stroške.

243.000 EUR spremljevalnih stroškov ???
To je razlika med celotno investicijo in sklenjeno pogodbo z gradbenim podjetjem.

Vprašanje:
Prosimo za dopolnitev. Ker se naša svetovalna gradbena stroka čudi tako visokim spremljevalnim stroškom 243.000 EUR in ni jasno, kaj so zagonska sredstva uporabnika, prosimo za bolj natančno specifikacijo in razlago.

Odgovor:
Podobno, kot smo vam že odgovorili – na podlagi razpisa, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil smo pridobili 11 ponudb. Najnižja ponudba je znašala 1.157.401,40 eur z DDV.
Spremljevalni stroški nikoli niso bili ocenjeni v vrednosti 243.00 EUR. Zagonska sredstva so sredstva, ki jih zavod potrebuje za nemoten pričetek delovanja in so v primeru te investicije sredstva za nakup drobnega inventarja, sanitetnega in potrošnega materiala. Njihova vrednost trenutno še ni ovrednotena.
Urad župana Občine Domžale

Na podrobni odgovor, ki bo občanom razumljiv, še čakamo!

Gradnja jedilnice sodi v gradbeno kategorijo “Nezahtevne gradnje”!

_________________________________________________________________________

Kako gradijo in za kakšno ceno drugod po Sloveniji

Drugi prizidek Šolskega centra Celje predčasno končan

Izgradnja 700 kvadratnih metrov stavbe je trajala 7 mesecev in se je zaključila pred rokom. Objekt je stal približno milijon evrov, v njem pa so prostor našle predvsem specializirane učilnice.

V prizidku so 4 specializirane učilnice, prostori za laboratorijske vaje in praktični pouk, fitnes in večnamenska dvorana.
“Vrednost izdelave projekta, gradnje, prispevkov in nadzora so znašali nekoliko manj od pričakovanj, to je približno 900 tisoč evrov,” je povedal direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla. 170 tisočakov je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostanek so sredstva zavoda.
Večer, 19.5.2020

_______________________________________________________________________

Prizidek k osnovni šoli Preserje
Prizidek k matični osnovni šoli Preserje bo povečal matično Osnovno šolo Preserje in s tem dolgoročno ali trajno rešil prostorsko stisko. Gre za dozidavo objekta na južno stran šole, ki vključuje gradnjo šestih novih oddelkov, širitev jedilnice in gradnjo dvigala ter ureditev zunanje okolice.

Gradnja prizidka k Osnovni šoli Preserje se bo pričela konec junija 2020 in bo predvidoma trajala eno leto. Med poletnimi počitnicami naslednje leto bo potekalo pridobivanje uporabnega dovoljenja.
Celoten znesek znaša dobrih 1,668 milijona evrov z že vključenim DDV-jem. V tem znesku je zajeta:
– gradnja novega prizidka,
– sanacija starega dela šole, ki po večini obsega del jedilnice, poleg nje pa se bo zgradila tudi nova učilnica za gospodinjstvo,
– v starem delu šole se bo že letošnje poletje montiralo dvigalo in s tem povezane spremembe v nekaterih prostorih znotraj šole.
Poleg gradbeno-sanacijskih del je predvidena tudi kompletna nova zunanja ureditev šole. Na spodnjem delu, kjer bo prizidek, bo tudi dodaten nov vhod v učilnice, igrišče z novimi igrali, uredili bodo novo atletsko stezo za tek in poskrbeli za zaključeno zunanjo ureditev.
Neto tlorisna površina učilnice za gospodinjstvo je 69,9 m2, dimenzija posamezne učilnice (vse učilnice so enake dimenzije) pa znaša 61,1 m2.
Vse skupaj je okoli 750 m2, ker gre še za kabinete, vhode, garderobe, wc.

 

 

Oglasno sporočilo