Sociala in skrb za starejše je za domžalsko politično elito »Španska vas«!

0
3210

Domžalski svetniki in svetnice »koalicijske elite« LTD, SDS in SD so brez pomisleka in pod pretvezo »določitve novih cen« poskrbeli za nerazumen dvig cen storitev pomoči družini na domu.
Edini izgovor, ki so si ga lahko izmislili je, da imamo v Domžalah kljub minimalnim plačam dražjo delovno silo, kot v Prekmurju?!
Tako prav nič ne zaostajamo z najvišjimi cenami tudi pri oskrbi, saj v Kamniku uporabnik plača 3,46 EUR/uro, Ljubljani 4,40 EUR, v občini Domžale pa po novem kar 9,35 EUR.
Da imamo v občini Domžale »komunalce«, ki pod izjemnimi napori delajo za »minimalce« in da davkoplačevalci plačujemo najvišje položnice za komunalo v državi, nam je jasno, kot beli dan, da pa vsako leto Občina Domžale poleg cen komunale dvigne tudi cene oskrbe na domu, pa je očem javnosti bolj skrito, saj se dvig zgodi nenadoma ter pod naslovom točke »sprejem novih cen«.
Da je absurd še večji, so se zagovorniki nujnega dviga cen izgovarjali na »drago delovno silo«, ki sicer dela za minimalno plačo, a da je pač potrebno dvigniti cene, saj so zaposleni, ki opravljajo oskrbo na domu precej dražji, kot v drugih občinah. Iz podjetja Comett oskrba d.o.o. so tudi sporočili, da jim je zaradi odpovedi storitev promet upadel kar za 30%, torej je dvig cen zavoljo tega še bolj nerazumen!
Ob tem so pozabili na najranljivejše. To so plačniki storitev, upokojenci s katastrofalno nizkimi pokojninami, ki bodo za takšne storitve morali odšteti 200 EUR in več ter delavke in delavci podjetja, ki skrbijo za oskrbovance, saj bodo še naprej životarili s svojo minimalno plačo.
Zeleni Slovenije sporočamo svetnikom in svetnicam, ki ste glasovali za dvig že tako predragih storitev podjetja Comett oskrba d.o.o., ki je sicer eden in edini izvajalec oskrbe na domu, ali niso morda pozabili, da so v službi ljudstva, ki plačuje davke, ali pa v službi kapitala, ki se peha za večjim zaslužkom?

Prav tako sem se na seji dotaknil prometne varnosti, najprej v Depali vasi, kjer kljub ponovni nesreči še ni bilo ukrepanja in postavitve zapornic, čeprav je že 2018 MOP izdalo soglasje za izgradnjo. Tam dnevno pelje kar 62 vlakov, bila pa je tudi že smrtna žrtev.

Poleg železniške problematike, sem se dotaknil tudi prometa v Dobu, Vegova ulica, ki povezuje Dob in TURNŠE in je po asfaltiranju postala tranzita cesta do Radomelj in naprej ter hitrostni poligon. Tudi tam je nedolgo nazaj prišlo do hujše prometne nesreče.

Naj dodam, da sem izjemno kritičen do nesklicevanja delovnih teles, kar se tiče sprejetih toč v zvezi s prostorsko in komunalno ureditvijo ter varovanjem okolja, saj se odbora sploh nista sestala in nista podala soglasij o primernosti obravnave na občinskem svetu.
Sprašujem se, čemu imamo sploh delovna telesa oz. odbore.
Posledično zaradi neaktivnosti člani in članice izstopajo iz teh matičnih teles.

Gregor Horvatič
Občinski svetnik – Zeleni Slovenije

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here