Župan Moravč Milan Balažic je na območju občine prepovedal vsakršno javno zbiranje

0
1219

Župan Moravč Milan Balažic je z 2.7.2020 na območju občine prepovedal vsakršno javno zbiranje, vključno s treningi, zasebnimi zabavami in mašami, zaprl stavbo občine za fizične osebe, prepovedal obratovanje notranjih prostorov v lokalih in odredil obvezno nošenje mask v vseh zaprtih javnih prostorih. To je storil zaradi rasti števila okužb.

Kot je pojasnil za STA, se primeri novih okužb v Moravški dolini pojavljajo eksponentno, zato so želeli glede na izkušnje iz prvega vala epidemije ukrepati takoj. V zadnjem tednu so v Moravčah po podatkih sledilnika za covid-19 potrdili trije primeri okužb, kar je glede na število prebivalcev več kot v Ljubljani.

“V prvem valu smo imeli dva primera. Takoj smo ukrepali, uvedli malo strožje ukrepe in tako vso epidemijo ostali na tej številki,” je dejal Balažic. Izkušnja iz prvega vala je zanj dokaz, da se splača na začetku ukrepati bolj poostreno, potem pa ukrepe sproščati ali stopnjevati glede na stanje. Glavni cilj odredbe je po županovih besedah ohranjanje zdravja ljudi.

Odlok:

Ker so se v Občini Moravče znova pojavile okužbe s korona virusom Covid-19, za zaščito zdravja občank in občanov na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 41. in 45. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine  Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96, 7/98) izdajam naslednjo ODREDBO

  1. Nošenje mask je v vseh zaprtih javnih prostorih obvezno. Prav tako je obvezna uporaba razkužil za roke.
  2. Prepovedano je vsakršno javno zbiranje: odpovedane so vse javne prireditve, kulturne prireditve, športna tekmovanja in treningi, občni zbori in podobno; zasebne zabave so prepovedane; odpovedane so maše in drugi cerkveni dogodki; na pogrebih je lahko prisotnih največ 15 ljudi; tržnica ostaja odprta ob upoštevanju varnostnih ukrepov in najmanj 1,5 metra razdalje med ljudmi.
  3. Občina Moravče je zaprta za fizične osebe. Dovoljen je dostop po predhodni najavi in v nujnih primerih. Najavite se lahko na telefon (01) 724 71 40 ali na naslov obcina@moravce.si. Pravno svetovanje je odpovedano. Varuh pravic občanov do nadaljnjega ne deluje.
  4. Notranji prostori lokalov so zaprti. Delujejo lahko le zunanje terase, kjer je treba upoštevati varno razdaljo.

Drage Moravčanke, spoštovani Moravčani, še enkrat vas prosim, da strogo upoštevate navedene ukrepe. Le tako bomo skupaj spet premagali nevarni virus in njegovo širjenje. Izvajanje odredbe bodo nadzorovali delavci Medobčinskega inšpektorata, pripadniki Civilne zaščite in policija. Odredba velja takoj in velja do 31. julija 2020.

Milan Balažic
Ž U P A N
Moravče, 2. julij 2020

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here