Pločnik Škerjančevo

0
944
Na Škrjančevem poteka gradnja novega pločnika, od trgovine Vodoterm do avtomobilskega salona Honda, zaradi izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.
Dela so v zaključni fazi, robniki so že postavljeni, sanirane so točkovne poškodbe na kanalizaciji, prav tako so že pripravljeni tudi vodi za javno razsvetljavo. Zaščiteni so prometno nevarni deli pločnika ob objektih, zamenjan je slabši del spodnjega ustroja ceste. Dela potekajo po planih, v naslednjih dneh se bodo opravila še ostala dela, ter asfaltiranje cestišča.

Zahvaljujemo se za potrpežljivost.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo