Usklajevanje projektne dokumentacije – Kamniška Bistrica

0
693

Med občino in državo aktivno potekajo postopki za dokončno uskladitev dokumentacije in projektov za začetek nadaljevanja protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici na odseku od Šmarce do Nožic. Direkcija Republike Slovenije za vode in Občina Kamnik usklajujeta dokument    identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je podlaga za sklenitev sporazuma o sofinanciranju projekta, katere ocenjena vrednost znaša približno 1,6 milijona evrov.

Namen predvidene investicije je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Šmarca – Nožice,preprečevanje neposredne poplavne ogroženosti za krajane v primeru večjih poplav, preprečevanje nesreč in gmotnih škodna stanovanjskih in gospodarskih objektih v primeru večjih poplav in zagotavljanje boljšega življenjskega okolja za krajane občine Kamnik in občine Domžale.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo