Kam z odpadki po neurju?

0
1391

Po preteklem neurju se pojavlja kar nekaj vprašanj v zvezi s predajo odpadkov, zato smo v zvezi s tem pripravili nekaj ključnih informacij.

Uporabnike obveščamo, da lahko vse odpadke, tudi gradbene odpadke (na primer strešno kritino), odpadke iz azbesta in druge odpadke pripeljete v Center za ravnanje z odpadki Dob. Prosimo vas, da pri predaji odpadkov iz azbesta upoštevate posebna pravila, saj je nepravilno ravnanje s temi odpadki lahko škodljivo.

  • Salonitne plošče morajo biti ločene od ostalih odpadkov, ki jih pripeljete na center.
  • Salonitne plošče morajo biti zložene na paleti.
  • Paleta s salonitnimi ploščami mora biti ovita v plastično folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju (4. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, Ur. list RS, št. 34/2008).

Osebje centra je potrebno obvestiti, da ste pripeljali tudi salonitne plošče (salonitne plošče niso gradbeni material). Pri vseh opravilih znotraj centra je potrebno natančno upoštevati navodila osebja centra.

Predaja gradbenih odpadkov in odpadkov iz azbesta je plačljiva
Gradbeni odpadki in odpadki iz azbesta po veljavni zakonodaji ne spadajo v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, zato se njihov prevzem zaračuna po veljavnem ceniku. Navedene odpadke Javno komunalno podjetje Prodnik namreč preda pooblaščenim podjetjem, ki poskrbijo za nadaljnje ravnanje s temi odpadki v skladu z zakonodajo. Vsak kilogram predanih odpadkov mora podjetje Prodnik plačati po določeni ceni in ker ravnanje s temi odpadki ni del obvezne občinske javne službe, ti stroški niso vključeni v ceno javne službe. Kljub nesrečnim okoliščinam, zaradi katerih so tokrat nastali ti odpadki, komunalno podjetje žal nima pravne podlage ali kakršne koli druge osnove za odpis ali znižanje stroškov, ki v zvezi s temi odpadki nastanejo za uporabnika.

Naj ob tem poudarimo, da lahko občani gradbene in azbestne odpadke predajo tudi kateremukoli drugemu ponudniku, ki ima dovoljenje za zbiranje in predelavo tovrstnih odpadkov. Običajno za odvoz in predajo ustreznemu predelovalcu poskrbijo kar izvajalci gradbenih del.

V primeru, da je objekt zavarovan, stroške krije zavarovalnica
Uporabniki po predaji gradbenih odpadkov in odpadkov iz azbesta prejmejo tehtalni list, na podlagi katerega je potem izdan račun. V primeru, da so imeli uporabniki objekt zavarovan, lahko račun uveljavljajo za povrnitev stroškov pri zavarovalnici. Odpadki, ki nastanejo zaradi dogodka, ki ga krije zavarovalna polica, so namreč predmet zavarovanja.

Predaja ločenih komunalnih odpadkov v centru je brezplačna
Predaja ločenih komunalnih odpadkov, vključenih v obvezno občinsko gospodarsko javno službo, se ob prevzemu v Centru za ravnanje z odpadki ne zaračuna. Pomembno je le, da so odpadki razvrščeni po frakcijah. Tako lahko brez doplačila predate odpadno embalažo, papir in karton, steklo, tekstil, odpadke iz kovine, kosovne in nevarne odpadke ter odpadno električno in elektronsko opremo.

Delovni čas Centra
Center je v tem času odprt od ponedeljka do petka od 14. do 20. ure in ob sobotah od 8. do 20. ure. Več informacij o predaji odpadkov v našem centru je dostopnih na spletni strani https://www.prodnik.si/ravnanje-z-odpadki/center-za-ravnanje-z-odpadki-dob, za dodatne informacije pa smo vam z veseljem na voljo na info@jkp-prodnik.si ali po telefonu na 01 721 22 42.

Vir: Občina Domžale
JKP Prodnik, d.o.o.
Foto: domzalec.si

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here