Začetek rekonstrukcije ceste DOB-ČEŠENIK-TURNŠE – 1. faza

376

Občanke in občane obveščamo, da začenjamo z investicijo »REKONSTRUKCIJA CESTE DOB-ČEŠENIK-TURNŠE – 1. faza«.

Občina Domžale bo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na zadnjem sklopu obnove omenjene ceste. Trasa 1. faze, s katero bomo pričeli 20. avgusta 2020, poteka od naselja Češenik do regionalne ceste v Dobu. V projektu rekonstrukcije ceste je predvidena obnova vodovoda ter morebitni drugi komunalni vodi. Investicijo bo izvajalo podjetje ELICOM d.o.o. iz Domžal, nadzor pa podjetje GIRI d.o.o. iz Ljubljane.

V času izvedbe del bo oviran promet na cesti Dob-Češenik. Promet bo urejen s polovično zaporo ter občasnimi popolnimi zaporami prometa. Predviden zaključek izvedbe rekonstrukcije ceste je v mesecu novembru 2020.

Prosimo za razumevanje.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo