Na makadamskem parkirišču pri tržnici bi Občina začasno, za 10 let, uredila parkirišče. Bo res začasno, ali bo za vedno?

0
4884

Po izračunih gradbene stroke (podatki so tudi javno objavljeni) je cena enega podzemnega parkirišča od 15.000 do 20.000 EUR. Na makadamskem parkirišču pri Vele (TUŠ center), v strogem centru Domžal, bi v dveh etažah zgradili 500 podzemnih parkirišč in težave s pakiranjem bi bile rešene enkrat za vselej. Če torej vzamemo najdražjo varianto, bi bila cena okoli 10 MIO EUR. Za občino z 32 milijonskim letnim proračunom naj to ne bi bil tako velik zalogaj. Temu strošku dokončne ureditve parkiranja v centru Domžal bi lahko takoj odšteli cca 400.000 EUR začasne ureditve.
Trenutno na tem makadam parkirišču lahko parkira približno 200 avtomobilov, kar je že sedaj občutno premalo za potrebe vseh voznikov, ki zaradi zasedenosti le tega po Domžalah iščejo prazno parkirno mesto. Veliko voznikov, ki imajo službo v Ljubljani, kamor se odpeljejo z vlakom, parkira v Domžalah. Z ureditvijo začasnega parkirišča v slogu kozmetično prenovljene Kolodvorske ulice, kar si želi in poudarja politika, bi se parkirišče celo zmanjšalo. V začetku je predviden režim Modre cone, nato pa plačljivo parkiranje. Pričakovana cena parkiranja bi bila pričakovano višja kot v prazni garažni hiši, da bi voznike preusmerili vanjo.
Za čas gradnje podzemnega parkirišča bi lahko uredili parkirišče za Zdravstvenim domom (kjer je delno že omogočeno) in vse do nekdanje tovarne Univerzale.
Občane nas bolj skrbi, da politika s tem manevrom poskuša rešiti prazno Garažno hišo.
Jeseni so bodo po petletnem obdobju spremenila oziroma zaključila pravila evropske unije glede režima parkiranja. Trenutno mora vsak uporabnik, ki plača parkirnino (in seveda nakup mestne kartice), dobiti možnost koriščenja javnega prevoza, zato ‘klasično’ trženje garažne hiše v omenjenem obdobju ni mogoče. Jeseni 2020, po poteku zagotavljanja sistema P+R (parkiraj in pelji se), bo uveden nov sistem parkiranja oziroma uporabe Garažne hiše, so zapisali na spletni strani Občine Domžale.
In kaj o tem začasnem parkirišču meni Krajevna skupnost oz. občani? Je javno mnenje res popolnoma nepomembno, kljub vsem argumentom v prid podzemnega parkirišča?

________________________________________________________________________

Vprašanje za župana Občine Domžale
Iz javno mnenjske raziskave, ki jo je opravil naš časopis, je razvidno, da se občani nikakor ne strinjajo z začasno ureditvijo plačljivega parkirišča pri Tušu in se bojijo, da bo tako ostalo za vedno. Pred dvajsetimi leti nam je bilo obljubljeno podzemno parkirišče in zgoraj prireditveni prostor z alejo do nekdanje tovarne Univerzale. Tako bi dobili zametek centra Domžal. Zakaj se za strateške odločitve ne organizira javna razprava kot je praksa v drugih občinah?
Domžale, 6.7.2020

Odgovor:
Odločitev o tem je bila sprejeta že na javni razpravi oz. razgrnitvi Občinskega prostor-skega načrta, kjer ni bilo podanih pripomb.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________
Seveda Občini ni v interesu parlamentiranje občanov, ker ima svoje interese, kakopak drugačne od občanov. V svojih medijih ne obvestijo javnosti o nameri dejavnosti. Projekt ureditev parkirišča predstavijo zgolj v prostorih ali hodnikih Občine.

Ali je lahko vzrok morebitni nadzor tako velikega projekta s strani pristojnih organov? Res pa je, da bi v tem primeru v občinski blagajni ostalo manj denarja za razna popravila, adaptacije, sanacije, prizidke, pri čemer ni nikakršnega nadzora o porabi javnega denarja.

_______________________________________________________________________

Občina bo asfaltirala več kot 7000 kv.m makadamskih površin med Tušem in tržnico, namenjenih parkiranju avtomobilov. Na vsej površini bo nekaj dreves v kovinskih zaščitah in nekaj betonskih cvetličnih korit. Vse drugo bo asfalt in na njem avtomobilska pločevina, ki bo dodatno prispevala k segrevanju ozračja in dvigu temperatur v poletnem času. Predvsem pa bo trajno degradiran za ureditev mestnega jedra najdragocenejši prostor na terenu, kar je v očitnem nasprotju z zgoraj navedenim programom kot tudi z idejno zasnovo dr. Lenggerja iz leta 2007, takrat namenjeno razširitvi trgovskega centra Tuš.
Za udejanjanje tako zastavljenega programa pa je potrebna volja in usposobljenost občinskih služb. Zanimivo je, da od približno desetih zaposlenih v občinskem investicijskem oddelku ni odgovornega arhitekta ali pa prostorskega načrtovalca s pooblastilom zbornice. Občina tudi ni imenovala občinskega urbanista, katerega imenovanje je najkasneje do leta 2005 predpisal že Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS 110/2002). Za vodenje napačne strategije urejanja Domžal in tudi ostalih območij v občini pa je neposredno odgovoren župan Toni Dragar.
Jože Nemec, Domžale, avgust 2019
_________________________________________________________________

Že pred desetletji je bilo nam, občanom, obljubljeno podzemno parkirišče ob Tuš centru (zdajšnje makadamsko parkirišče) in nad njim prireditveni prostor, s parkom in alejo do nekdanje tovarne Univerzale. Aktualna občinska oblast namerava zdaj na tej površini urediti asfaltno parkirišče. V začetku naj bi delovalo v režimu modre cone, kasneje s plačevanjem. Ali se strinjate s to degradacijo prostora v strogem centru Domžal? Bo ta napovedana začasna rešitev občinske politike služila predvsem reševanju prazne Garažne hiše?

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here