Varna pot v šolo – opozorilne table

0
1744

že nekaj časa opažam, da so mesta, kjer otroci vstopajo v šolske avtobuse in kombije, neoznačena, ni pločnika in zato zelo nevarna. A to je le del problema, katerega lahko naslovimo, kot “Nevarna pot v šolo”, saj se po številnih opozorilih problemi ne odpravijo, pobude pa ne upoštevajo.

Kot občinski svetnik občinskega sveta Občine Domžale se čutim odgovornega, da na takšne stvari opozorim pristojne ter jih pozivam k takojšnjemu ukrepanju, da ne bo prepozno.

Glede na to, da me je g. Jerant z oddelka za komunalne zadeve v telefonskem pogovoru opomnil, da na oddelku nič ne naredijo brez pobude(?) brez tistega, ki je organizator prevozov otrok, pozivam vodstvo OŠ Domžale, da na pristojni oddelek Občine Domžale takoj vloži pisno pobudo za postavitev table PREVOZI OTROK(glej priloga) na VSEH MESTIH, KJER OTROCI ČAKAJO NA ORGANIZIRAN PREVOZ.

Za prvi primer navajam Selo pri Ihanu, kjer otroci čakajo na prevoz ob cesti ali pa kar na bližnjem travniku, cesta pa je zaradi obnovitve in razširitve “raj za prehitre voznike”, saj tam ni nikakršne kontrole in omejevanja hitrosti.

Svet staršev OŠ Domžale, kateremu predseduje ga. Jana Tomazin, je na svoji 3.(dopisni)seji sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za varne šolske poti, katere naloga je, da na podlagi Načrta šolskih poti PŠ Ihan presodi izvedljivost izboljšav situacije na kritičnih odsekih in predlaga konkretne ukrepe ter da po presoji skupine pritegne k sodelovanju zainteresirano javnost. Pozivam Občino Domžale in vse pristojne, da nemudoma sprejmejo predloge delovne skupine.

A tu se enostavno nihče ne sme ustaviti, saj je leto hitro “na okoli”, rešitev pa še kar ni in ni.

In nič drugače ni drugje po občini.

Prav tako že tretjič opozarjam na prometno varnost otrok na magistralni cesti pri uvozu v Športni park Dob, kjer je cestni prehod izredno nevaren. Na žalost je to tudi mesto, kjer se je že zgodila nesreča s tragičnimi posledicami. Na tem mestu vsak dan prečka prehod veliko število otrok, ki vsakodnevno obiskujejo nogometne treninge. Enako opozorilo je pri semaforiziranem križišču “Arkadia”, kjer se ob hitenju vsakodnevno pozablja na rdečo luč ter promet poteka bolj po načelu “kdo je močnejši in hitrejši”.  Pristojni na Občini kažejo s prstom na DARS in obratno.

Na sejah občinskega sveta v Domžalah sem dal že nekaj pobud na to temo, a občutek imam, da igram tenis s steno.

Lepo, da daje g. župan poslanice otrokom in prav je tako, saj bodo za nekatere to prvi koraki v šolo, a prosim vse odgovorne, da na mestih, kjer otroci čakajo na šolski prevoz, POSTAVIJO TABLE. Vsaj toliko se potrudite, za varen štart v novo šolsko leto.

Vesel bom vsakega in kakršnega koli  odgovora.

Gregor Horvatič,
Zeleni Slovenije

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here