Prepotrebno parkirišče za kolesa na železniški postaji Domžale

0
1888

Slovenske železnice sporočajo, da se na železniški postaji v Domžalah gradi parkirišče za kolesa.

S ciljem pospeševanja uporabe javnega potniškega prometa, spodbujanjem trajnostne mobilnosti in zmanjševanja emisij na okolje Slovenske železnice urejajo nova brezplačna parkirišča za kolesa.
V okviru skupnega projekta Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za Infrastrukturo in SŽ-Infrastruktura d. o. o. je v naslednjem obdobju predvidena izvedba novih kolesarnic in parkirišč za kolesa na celotnem slovenskem železniškem omrežju, na skupno 220-tih železniških postajah in postajališčih. Izvedba projekta se financira s strani Ministrstva za okolje in prostor, in sicer iz Sklada podnebnih sprememb, saj je ena izmed osrednjih prioritet tega ministrstva boj proti podnebnim spremembam. Tudi vsa ta na novo urejena parkirna mesta za kolesa bodo brezplačna za javno uporabo. Za zagotovitev večje dostopnosti javne železniške infrastrukture in izboljšanje konkurenčnosti storitev železniškega prevoza se bodo zagotovile tudi površine namenjene izposoji in polnjenju električnih koles.
Slovenske železnice

Tudi v Zgornjih Jaršah gradijo parkirišče za kolesa.

Oglasno sporočilo