Nezavarovan enonivojski prehod čez železniško progo km11+004 v Depali vasi

0
2057

Ne vem sicer, kako si Občina predstavlja državne odločbe – ampak tole je prišlo julija z Ministrstva in je zelo NEDVOUMNO, RAZUMLJIVO IN ZAVEZUJOČE. Po železniški nesreči v juniju 2020 smo enako vprašanje/poziv poslali pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo in Občini Domžale – in Občina Domžale še do danes ni podala nobenega odgovora – KDAJ BO ZAVAROVALA DOTIČNI ŽELEZNIŠKI PREHOD, za katerega ima izvršljivo odločbo (!) od septembra 2006, s skrajnim izvršljivosti rokom 1.1.2013. Vsekakor izpolnjevanje odločb ne more biti kakršenkoli predmet glasovnega stroja občinskega sveta  – ki ni zakonsko odgovoren in profesionalno zaposlen za strokovne naloge upravljanja Občine. Za takšne naloge sta izključno odgovorna župan in direktor resornega oddelka, oba profesionalno zaposlena na občini.

Ministrstvo za infrastrukturo nam je 15.7.2020 prijazno poslalo zapisnik ogleda iz avgusta 2018 in tudi Odločbo, s katero se Občini Domžale NAREKUJE TAKOJ ZAČASNO zavarovati železniški prehod, za čas, ko tečejo dolgotrajni postopki (razlastninjenja,.. končne rešitve dostopa z Juga Depale vasi).

– Občina Domžale je (24.8.2018) sama vložila na Ministrstvo za infrastrukturo vlogo, da se ji dovoli zavarovanje z zapornicami, pri čemer se je zavezala, da bo stroške krila sama (in strošek prav gotovo ni strošek komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, katerihkoli v Občini Domžale, ker gre za gospodarsko javno infrastrukturo).

– Ogled situacije je bil (ponovno) v 1 tednu po vlogi, 30.8.2018, ter Občini Domžale takoj naslednji dan po ogledu izdano Soglasje  (dne 31.8.2018) za začasno zavarovanje nivojskega prehoda11+004 v Depali vasi

MZI je 15.7.2020 na osnovi našega poziva ponovno pozvalo Občino Domžale k izpolnitvi odločbe

Glede na jasna stališča MZI in v času od 31.8.2018 do danes sprejete (vsaj) tri proračune občine  (za 2019, 2020 in 2021), vprašanja za župana, kot odgovorno osebo javnega prava (ki je razen prvih dveh mesecev po izdani odločbi ves čas župan; ali se torej z zadevo ni seznanil ), ter odgovornega direktorja pristojnega strokovnega oddelka, Andreja Bokana

  1. v kateri postavki in katerem proračunskem letu je Občina Domžale planirala ureditev začasnega zavarovanja železniškega prehoda, za katerega ima soglasje od 31.8.2018 ter je sama vložila vlogo na MZI ter pri tem zagotovila, da ima sredstva?
  2. kdaj bo dejansko (datum !) Občina Domžale izpolnila 14 let staro državno odločbo, za katere izpolnitev je tudi skrajni rok izpolnitve pretekel že pred več kot 7 leti (konec leta bo polnih 8 let)
  3. Iz katerega fonda bodo Občina Domžale in njeni odgovorni osebi poravnala odškodninsko odgovornost v primeru tožbe? Proračunska sredstva občine niso namenjena plačilu malomarnega dela odgovornih nosilcev naloge, zaposlenih profesionalcev na Občini. Ker imajo redno delovno razmerje na občini – in prejemajo plačo – bi se spodobilo, da za “zagotovljeno” plačo tudi kaj naredijo oz. so za svoje nedelo tudi ustrezno sankcionirani in osebno odgovorni – tako kot je to pri gospodarskih subjektih privatnega prava.
  4. če je Občina Domžale uspela na ustavnem sodišču s presojo zakonitosti in ji ni potrebno imeti zaposlenega notranjega revizorja – KDO (poimensko) vrši notranjo revizijo na Občini Domžale?
  5. in nenazadnje, kar kaže na ignoranco občine do občanov ( NEZADOVOLJNIH Z VEČLETNIM NEDELOM ZAPOSLENIH  PROFESIONALCEV) :  Ali je občina dolžna po upravnem postopku odgovoriti na poziv občanom – če ne, po katerem zakonskem določilu je tega razbremenjena ?

Ker nam občina tudi v tako jasnih zadevah noče odgovoriti – se sprašujem, kdo jih sploh nadzoruje pri njihovem (ne)delu, če dobimo takšne dokumente iz MZI, ne pa na občini sami, ki je po zakonu v osnovi ustanovljena za upravljanje na lokalni ravni.

Gregor Horvatič

2020-07-15_pril2_2018-08-31_Soglasje za zavarovanje z zapornicami
2020-07-15_odgovor MZI in Poziv Občini Domžale
2020-07-15_pril1_2018-08-30_Zapisnik-Domžale

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here