Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Zavoda za turizem, šport in kulture Kamnik

472

Svet javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja oziroma direktorice javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Javni razpis je odprt od danes, ponedeljka, 5. oktobra 2020, do vključno ponedeljka, 26. oktobra 2020.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem / druga stopnja,
  • ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem položaju,
  • ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • aktivno obvlada vsaj dva tuja jezika,
  • obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalnik besedila, preglednice, baze podatkov),
  • predloži program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma, športa in kulture v občini Kamnik ter organizacijsko strukturo Zavoda,
  • direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi, ki veljajo za delavce v javni upravi.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje štirih let. Direktor je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

Celotno razpisno dokumentacijo, skupaj s pogoji prijave, si lahko ogledate TUKAJ.

Besedilo: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Oglasno sporočilo