Obvestilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik in obvestilo o omejitvah zbiranja ljudi, ponujanja, prodajanja blaga in storitev potrošnikom

0
461

Obvestilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik

V tekočem tednu, tako na državnem nivoju kot tudi na območju občin Kamnik in Komenda, število okuženih s COVID 19 močno narašča.

Število aktivnih primerov je za občino Kamnik preko 50, v občini Komenda pa 9 primerov. Obe občini močno presegata državno povprečje števila okužb in predvidevamo, da se bo v prihodnjih dneh število še precej povečalo. Primeri se pojavljajo zelo razpršeno in pogosto ni možno ugotoviti vira okužbe, kar pomeni, da je okuženih med nami še več.

Občane pozivamo k odgovornemu obnašanju ter doslednemu upoštevanju epidemioloških priporočil ter osebnemu prispevku k zamejitvi širjenja virusa.

Besedilo: Sašo Rebolj, direktor ZD Kamnik, Judita Trunk, koordinator COVID-19 za ZD Kamnik


Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi, do 500 ljudi dovoljeno na javnih shodih in prireditvah ter drugih zbiranjih z odobritvijo NIJZ, a brez pogostitve

Ob polnoči je začel veljati nov Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi

Z Odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji in v času zbiranja prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov, razen če odlok Vlade Republike Slovenije določa drugače. Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb:

 • začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi,
 • zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
 • zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katera se zakon, ki ureja javna zbiranja, ne uporablja, se ne glede na prejšnji člen dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ,
 • organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ za shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja,
 • na shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano,
 • globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklicani pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije obvesti najbližjo postajo Policije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20 in 127/20) se uvajajo spremembe, in sicer:

 • opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra;
 • omejitev razdalje 1,5 metra ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo;
 • ne glede na omejitev opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač;
 • število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte, lekarne, zavarovalnice), se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Obe besedili odloka si lahko ogledate na 1. in 2. strani, in sicer na spletni povezavi TUKAJ.

Besedilo: povzeto po Vlada Republike Slovenije

Preventivni ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno in odgovorno za omejitev širjenja bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Pomembno je, da v primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila.

Vsak izmed nas lahko zmanjša tveganje za okužbo in širjenje okužbe z izvajanjem naslednjih ukrepov:

 • med gibanjem v vseh zaprtih javnih prostorih je obvezno imeti usta in nos dosledno zakrito z masko, ruto ali šalom; ravno tako na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, kot so na primer tržnice, mestna jedra;
 • redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo;
 • v primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 odstotkov. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože;
 • ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Upoštevajmo varno razdaljo 1,5 metra;
 • upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava);
 • papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo;
 • upoštevamo pravila socialnega distanciranja, kar pomeni, da se brez potrebe ne družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo na razdaljo 1,5 m, v trgovino gremo čim manjkrat in takrat, ko ni veliko ljudi, kar največ poskusimo opraviti preko spletnih strani;
 • če je mogoče, se odločimo za uporabo alternativnih metod nakupovanja, kot so spletna prodaja in dostava na varen način, pri čemer dostavljavec ne vstopa v naš dom in nam dostavi paket pred vhodna vrata. Pri tem upoštevamo priporočila na naslednji povezavi. Če potrebujemo zdravila iz lekarneza pomoč prosimo zdravega svojca ali drugo zdravo osebo, če pa se v lekarno odpravimo sami, upoštevajmo priporočila na naslednji povezavi;
 • če potrebujemo pomoč, prosimo družinske člane, prijatelje ali pomoč poiščemo v lokalni skupnosti (Rdeči križ, Civilna zaščita ipd.).

Vsa priporočila in navodila lahko spremljate na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer na povezavi tukaj.

Video vsebina higiena kašlja in nasveti za umivanje rok je dostopna TUKAJ.

Oglasno sporočilo