NOV!CE 08 2020: Vprašanja za župana Občine Domžale

0
3537

Kar nekaj naših bralcev in rednih obiskovalcev domžalske tržnice se je že večkrat obrnilo na nas z vprašanjem glede pokritja le te. Ker bi bili nakupi na tržnem prostoru ob slabem vremenu prijaznejši in tudi različne prireditve dostopnejše, jih zanima predvsem, če je to sploh načrtovano in kdaj naj bi se zgodilo. Dobrodošlo bi bilo že tudi delno pokritje.

Pokritja oziroma delnega pokritja tržnega prostora v Domžalah za enkrat ne načrtujemo.
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

Kjer je volja, je tudi pot
Nova blejska tržnica (na fotografiji) dobiva svojo končno podobo. Naložba je vredna dobrih 90.000 evrov. Območje bo razdeljeno na tri glavne dele. Zunanji del pod nadstreškom starega bencinskega objekta bo namenjen lokalni tržnici s ponudbo ob koncih tedna, v notranjem delu pa bo stalna trgovina za trgovanje brez embalaže, ki bo ponujala sveže sadje, zelenjavo in ostale vsakdanjih produkte, ki so v klasičnih trgovinah zapakirani v več ovojev le iz trženjskih in ne iz praktičnih razlogov.

Toliko javnega denarja je Občina Domžale porabila za solarno avtobusno postajo!

_____________________________________________________________________

Za katere projekte je Občina Domžale v letu 2019 pridobila evropska sredstva? Koliko sredstev je bilo pridobljenih iz naslova nacionalnih razpisov in interesnih združenj? Prosimo za specifikacijo posameznih projektov, ki so bili financirani iz omenjenih virov in višina zneska, ki je bil namenjen zanje iz občinskega proračuna in drugih virov.

V letu 2019 nismo prejeli nobenih evropskih sredstev. Iz državnega proračuna za investicije smo prejeli 96.904,00 EUR za rekonstrukcijo ceste skozi Količevo- sofinanciranje po zakonih ZJF, ZIPRS in ZFO. Iz Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS pa 52.941,00 EUR za umetno travo v ŠP Domžale.
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

 

Na Občino Domžale smo naslovili vprašanje občanov, ki jih zanima, kolikšen bo strošek prenove na vodovodu in kanalizaciji, na delu Ljubljanske cesta v Domžalah s Slamnikarsko do Rojske ceste?

Prenovo vodovoda in kanalizacije na delu Ljubljanske ceste v Domžalah vodi Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kjer vam bodo podali tudi vse informacije o stroških prenove.
Urad župana Občine Domžale

Gre za investicijo Občine Domžale, ki jo po njenem pooblastilu vodi Javno komunalno podjetje Prodnik. Da bo odgovor korekten, vas prosimo, da se za podatek o strošku investicije obrnete na Občino Domžale.
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Ker nam ni uspelo dobiti odgovora, kot je vidno zgoraj, smo ponovno zaprosili Občino Domžale za odgovor, kolikšen bo strošek prenove na vodovodu in kanalizaciji, na delu Ljubljanske cesta v Domžalah s Slamnikarsko do Rojske ceste?

Strošek obnove vodovoda in kanalizacije je 683,644,23 EUR.
Urad župana Občine Domžale.
_______________________________________________________________________

Našo bralko zanima, zakaj Občina Domžale pri prenovi Kolodvorske v smeri vzhod – zahod ni poskrbela za enak videz s prvim, pred nekaj leti urejenim delom, v smeri sever-jug. V oči bodejo različne ulične svetilke in tlakovci.

   

Idejno zasnovo 2. dela Kolodvorske ulice je izdelal arhitekt-projektant Miha Lečnik, potrdila jo je Občina Domžale.
Urad župana Občine Domžale

Zagotovo našo zvesto bralko ne zanima ime arhitekta, ki ga je izbrala Občina Domžale! Pričakuje pa odgovor, kakšni so bili razlogi za različni izvedbi prenove celotne Kolodvorske ulice.

Za bolj konkreten odgovor smo zaprosili Občino Domžale.

Na vprašanje smo vam že odgovorili. Odločitev o tem kakšna bo idejna zasnova Kolodvorske ulice je delo arhitekta Miha Lečnika.
Urad župana Občine Domžale

______________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu septembru 2020 (v EUR)

Druga plačila (plačila fizičnim osebam)                      56.750,27
BKS BANK AG                                                       700.000,00
VRTEC DOMŽALE                                                   230.487,30
SGP KONGRAD IGEM ZOD d.o.o.                             212.478,90
VRTEC URŠA                                                         201.909,22
PRENOVA-GRADBENIK d.o.o.                                  201.170,62
RENATA KEREC s.p.                                                171.607,64
KRANTES d.o.o.                                                     160.884,83
PLAČE Občina Domžale                                           102.443,49
HNG d.o.o.                                                              79.167,92
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE              75.000,00
KNJIŽNICA DOMŽALE                                               70.000,00
CZR Domžale                                                          67.770,83
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                           58.768,07
LEANŽE d.o.o.                                                         42.658,02
TAURUS IQ d.o.o.                                                    41.456,21
PZG d.o.o.                                                              41.153,44
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale               40.728,44
LAVACO d.o.o.                                                         36.585,96
EIS Skočaj d.o.o.                                                     35.887,46
ARBORETUM VOLČJI POTOK                                      32.699,42
MAPRI PROASFALT d.o.o.                                          24.899,13
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                     19.819,07
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.                        18.723,07
Vir: erar.kpk-rs.si
Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here