Šport, kultura in gospodarstvo v občini Domžale

0
1805

Lani smo na seji občinskega sveta sprejemali proračun občine Domžale za leto 2020 in 2021. Zavzeli smo se za zvišanje sredstev za sofinanciranje športnih, kulturnih, humanitarnih in ostalih društev, ki skrbijo za zdravje ljudi in odgovor je bil, da je za to na razpolago dovolj sredstev.

Pobuda 1. Sredstva se naj povečajo tudi za sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na mednarodnih prireditvah. V občini imamo izjemne športnike, ki širijo ime našega mesta izven meja učinkoviteje, kot turistične organizacije, ki so zato financirane. Saj  pripomorejo k večji prepoznavnosti občini Domžale, treba je vlagati v rekreacijo in zdravje.

Pa je bilo res tako? Dobrih 5 mesecev za tem je bila razglašena epidemija COVID 19 (natančno 12.3.2020 ob 18:00 uri). V mesecu maju je bila na to temo sklicana izredna seja občinskega sveta za potrditev  Odloka o denarni pomoči zaradi razglašene epidemije COVID 19 vsem društvom v Domžalah, seveda smo tudi to potrdili, glede na to, da naše pobude prej niso slišali. Ker pa so športna društva želela, da Zavod za šport in rekreacijo Domžale opravi svoje delo in izda pravočasne odločbe, katere vloge so bile oddane pravočasno, ta odlok ni bil sprejet.

Da se dotaknem še kulturnih društev in kako bi z zvišanjem finančnih sredstev lahko doprinesli k boljši prepoznavnosti občine Domžale  in k nam privabili tako domače kot okoliške goste. Saj je naša domžalska prednost ravno velikost občine, ki je obdana z manjšimi občinami in ena gospodarsko precej močno občino – medkulturno povezovanje. Mladim umetnikom bi s tem omogočili učinkoviti razvoj in pogoj za njihovo delovanje. Športna društva skrbijo za zdravje ljudi. Gospodarstvo jim pri tem pomaga seveda tudi z delovnimi mesti. S kulturo smo povezani vsi »od lutkovnih predstav za najmlajše do festivalov in likovnih razstav do starejše populacije«. Da pa bi občina Domžale postala prijazno mesto za vse, sem se vprašala naslednje, kje začeti, kje smo in kam plujemo. Socialni demokrati se zavzemamo za ljudi in odnose med ljudmi.

Pobuda 2. Ali obstaja izdelana strategija razvoja gospodarstva naše občine? Ali je izdelan kratkoročni 3 letni načrt in dolgoročni 10 letni načrt oziroma plan, kakšna je stopnja realizacije strategije razvoja našega gospodarstva, ali se ta že izvaja in kako se izvaja? Kako je občina Domžale pripravljena pomagati oziroma s kakšnimi ukrepi bo pomagala lokalnim obrtnikom v času krize in po njej? V kolikor še ni izdelane strategije razvoja gospodarstva, dajem pobudo, da se izdela  ali posodobi Strategija razvoja gospodarstva občine Domžale (z ustreznimi rešitvami lokalnim obrtnikom v času gospodarske krize in po njej).

Med drugim me zanima tudi, kako je z razširitvijo Kulturnega doma Franca Bernika? Mladim bi s tem  v prihodnosti omogočili učinkovit pogoj za upravljanje njihovega dela, razvoja in izobraževanja. Hkrati dajem pobudo za finančno podporo kulturnikom (COVID 19 – izpad prihodkov).

 Glede na trenutne razmere in razmere, ki nas čakajo v prihodnje, bi Domžale morale v prihodnosti postati Center inovativnega zelenega gospodarstva z močnim športnim kongresnim turizmom.

Kristina Hafner Občinska svetnica Socialnih demokratov Domžale

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here