Dejavnosti Občine Domžale glede ukrepov preprečevanja koronavirusa

0
1619

V občini Domžale se po razglasitvi epidemije izvajajo naslednje aktivnosti:

  • redno obveščanje javnosti o aktivnostih in ukrepih;
  • izvajanje biološke dekontaminacije opreme, osebja in vozil Zdravstvenega doma Domžale (ZD Domžale) v Centru za zaščito in reševanje Domžale (CZR) ter postavitev večjega šotora za nadaljnje izvajanje biološke dekontaminacije;
  • postavitev logističnega šotora ob Domu upokojencev Domžale;
  • vzpostavitev logistične podpore za delovanje vstopne ambulante pri ZD Domžale;
  • vzpostavitev pomoči ranljivim skupinam v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Domžale;
  • vzpostavitev telefonskih številk za psihosocialno pomoč v sodelovanju z ZD Domžale in CSD Domžale;
  • priprava enot prve pomoči za pomoč ZD Domžale ter zagotavljanje njihove dodatne zaščitne opreme;
  • zagotovljeno nujno varstvo za predšolske otroke v Vrtcu Urša in Vrtcu Domžale;

Štab Civilne zaščite Občine Domžale koordinira in nadzira celotno delovanje. Štab je v stalnem stiku z ZD Domžale, Domom upokojencev Domžale, CZR, Policijsko postajo Domžale, Območnim združenjem Rdečega križa Domžale, Centrom za socialno delo Domžale.

Poleg tega je vzpostavljena redna dnevna komunikacija z Regijskim štabom Civilne zaščite.

Še naprej zagotavljamo neprekinjeno izvajanje obvezne javne zdravstvene službe, javne gasilske službe ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti.

Občane in občanke naprošamo za dosledno upoštevanje in izvajanje veljavnih ukrepov.

O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo redno obveščali.

Vir: Občina Domžale

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here