Nas bi moralo skrbeti? Poslanci z veliko večino potrdili spremembe zakona novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

0
787

Državni zbor je 21. 10. 2020 potrdil novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je bila v postopku sprejemanja več let. Novi senat Komisije za preprečevanje korupcije je sprejem novele podpiral, saj bo odpravila nekatere, v preteklem desetletju zaznane pomanjkljivosti in omogočila pogoje za učinkovitejše delovanje komisije.
“Veseli nas, da so poslanci z veliko večino, kar 78 glasovi za, potrdili spremembe zakona. To razumemo kot potrditev, da je komisija v naši družbi potrebna, in spodbudo nadaljnjemu delu komisije v smeri krepitve integritete in preprečevanja korupcije,” je po potrditvi novele v Državnem zboru povedal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) dr. Robert Šumi. Komisija bo intenzivno pristopila k uresničevanju vseh dodatnih nalog, ki ji jih nalaga nov zakon, hkrati pa nadaljevala z začrtanim delom in si za dodatno urejanje področij prizadevala z ureditvijo v internem poslovniku, kot je to počela do sedaj.
O noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je predsednik komisije spregovoril izpostavil nekatere prednosti novele, ki med drugim poudarja preventivno-nadzorno funkcijo komisije in daje večji pomen integriteti. Opozoril je tudi, da v skladu z novelo, ki komisiji podeljuje dodatne pristojnosti, komisija vsekakor potrebuje dodatna sredstva – tako za kadrovsko okrepitev in posodobitve informacijske infrastrukture kot tudi za financiranje projektov neprofitnih organizacij zasebnega sektorja.

Oglasno sporočilo