Vsa gospodinjstva v občini Domžale bodo po pošti prejela informacijsko brošuro glede epidemije COVID-19

2
946

Štab Civilne zaščite Občine Domžale je skupaj z Območnim združenjem Rdečega Križa Domžale zagotovil prostovoljce za pomoč v Domu upokojencev Domžale. Poleg tega je aktiviral tudi ekipe prve pomoči za podporo delovanja Zdravstvenega doma Domžale

V tem tednu bodo vsa gospodinjstva v občini po pošti prejela informacijsko brošuro glede epidemije COVID-19 s pomembnimi telefonskimi številkami, v večstanovanjskih blokih pa bodo nameščeni tudi informacijski plakati.

Štab Civilne zaščite Občine Domžale vodi redno dnevno komunikacijo med različnimi službami, z Zdravstvenim domom Domžale, Domom upokojencev Domžale, Centrom za zaščito in reševanje Domžale, Policijsko postajo Domžale, Območnim združenjem Rdečega križa Domžale ter drugimi javnimi zavodi. Vzpostavljena je tudi redna dnevna komunikacija z Regijskim štabom Civilne zaščite.

Center za zaščito in reševanje Domžale izvaja dekontaminacijo osebja, vozil in opreme Zdravstvenega doma Domžale.

Še naprej zagotavljamo neprekinjeno izvajanje obvezne javne zdravstvene službe, javne gasilske službe ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti.

Občane in občanke naprošamo za dosledno upoštevanje in izvajanje veljavnih ukrepov.

O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo redno obveščali.

Vir: Občina Domžale

Oglasno sporočilo