Kdo v Domžalah ne mara kolesarjev ali, varčuje se tam, kjer se ni bi smelo?!

0
4383

Iz Urada Občine Domžale smo dobili, milo rečeno “hecen” odgovor. Kot je bilo že javno objavljeno, si je občina Domžale glede klančin za kolesarje v podhodu premislila in zaprosila Direkcijo za infrastrukturo, da se iz prvotno pripravljenega projekta s klančinami, le te umakne.

Ali lahko občanom pojasnite, kaj pomeni trditev Občine Domžale, da je prepovedano vlaganje v tujo infrastrukturo? Javnosti je namreč že znano, da je država investitor prenove železniške postaje in podhoda. Iz številnih sporočil občanov pa vsekakor lahko sklepamo, da se, z načrtovanim podhodom brez klančin za kolesarje, nikakor ne strinjajo.

S strani Direkcij za infrastrukturo RS Slovenije so, po prvotnih načrtih izgradnje podhoda, na Občino Domžale naslovili zahtevo za sofinanciranje v primeru izgradnje kolesarskih klančin v podhodu na železniški postaji v Domžalah. Kot kaže je vzrok za odstop Občine Domžale od omenjenega načrta prav to in ne morebitna tehnična plat.

Naj spomnimo, da je bil pri lanski prenovi Kolodvorske ulice občanom obljubljen podhod s kolesarsko povezavo čez progo. Prečkanje proge pri vodenju kolesa ob stopnicah ni bilo predvideno.
Na zahodnem koncu ob železniški postaji je v prihodnosti predviden prehod (podhod) preko železnice, ki bi povezal promenado oz. kolesarsko stezo z zahodne strani in preko nje po Ljubljanski cesti, Ulici Matije Tomca, kjer je že obojestranska kolesarska steza in nato preko Miklošičeve ulice vse do nabrežne poti ob Kamniški Bistrici. Tako bi nastal nekakšen Domžalski “decumanus”, kjer bi na križišču s “cardom maximusom”, glavno – Ljubljansko cesto zaživel nekakšen vzdolžni “forum”.

___________________________________________________________________

Vprašanja občanov glede železniške postaje in odgovori Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo:

1. Ali je v sklopu predvidene posodobitve perona pri železniški postaji predvidena tudi prenova sedanjega postajnega poslopja ali postavitev postajne zgradbe v bližino parkirne hiše P+R?
Postajno poslopje (streha, fasada, stavbno pohištvo) železniške postaje Domžale je še v dobrem stanju, zato obnova ni predvidena, je pa predvidena sanacija sanitarij in čakalnice.

2. V kolikšnem deležu je strošek investicije pri gradnji podhoda pri železniški postaji v breme države in koliko v breme občine?
Ocenjena vrednost investicije znaša 7,5 MIO eur in bo v celoti financirana iz proračunskih sredstev Direkcije RS za infrastrukturo.

3. Ali lahko Občina samovoljno opusti klančino za kolesarje pri podhodu na peron?
Klančina za kolesarje je bila na željo Občine Domžale predvidena v že izdelanih Idejnih zasnovah, nato pa je bila prav tako opuščena na željo Občine Domžale.

4. OPN Domžale ima predviden podhod tudi pri parkirni hiši. Kdo bi bil v tem postopku izgradnje investitor ter kakšni bi bili pogoji za izvedbo tega podhoda?
Parkirna hiša v sklopu nadgradnje železniške postaje Domžale ni predvidena. V kolikor je podhod zahtevan iz prostorskih aktov Občine Domžale, ga bo najverjetneje moral izvesti investitor parkirne hiše.

_______________________________________________________________________

Da ne omenjam železniške postaje v Domžalah, ki je v zelo slabem stanju in jo bomo začeli obnavljati naslednje leto.
Jernej Vrtovec, Slamnik (intervju), oktober 2020

Na železniški postaji Domžale je predvidena nadgradnja železniške infrastrukture, ki bo zajemala nadgradnjo tirov, tirnih naprav in peronov, gradnjo podhoda z dvigali, kjer bo ob stopnišču podhoda nameščen tudi kanal, po katerem bo možno zapeljati s kolesom.
Jernej Vrtovec, Slamnik (intervju), oktober 2020

_______________________________________________________________________

Direkcijo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI) je zadolžena za gradnjo, nadgradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture. V skladu s tem pripravlja nadgradnjo na območju železniške postaje Domžale, ki bo zajemala nadgradnjo tirov, tirnih naprav in izvennivojskega dostopa do peronov. Z izvedbo nadgradnje železniške postaje bo zagotovljena interoperabilnost, povečana bo zmogljivost postaje, omogočeno bo fleksibilnejše odvijanje prometa in obratovanje daljših vlakov. Za potnike bo zagotovljena prijaznejša infrastruktura, prilagojena gibalno oviranim osebam in nenazadnje bo z nadgradnjo povečana tudi stopnja varnosti. Nadgradnja bo tudi omogočila optimizacijo delovnih procesov na območju železniške postaje in zmanjšanje stroškov vzdrževanja ob višji stopnji varnosti v železniškem prometu.
V sklopu nadgradnje je torej predvidena gradnja nove peronske infrastrukture in izvennivojskega dostopa – podhoda z dvigali in klančinami prilagojenimi tudi za funkcionalno ovirane in invalidne osebe. S tem podhodom bosta poleg dostopa do peronske infrastrukture povezana tudi Kolodvorska cesta in Roška ulica ter tako omogočen varen prehod prebivalcev med vzhodno in zahodno stranjo Domžal. Ob stopnišču podhoda bo nameščen tudi kanal, po katerem bo možno voditi kolo. To pomeni, da bodo kolesarji ob prečkanju podhoda morali sestopiti s kolesa, podhod prečkati peš in pri tem kolo voditi ob strani. Prvotno je bila na željo Občine Domžale v sklopu podhoda predvidena tudi gradnja večjih kolesarskih klančin, po kateri bi bila možna vožnja s kolesi (za razliko od osnovnega načrta, v skladu s katerim morajo uporabniki kolo voditi po kanalu ob stopnišču). Te kolesarske klančine so v bistvu večji objekti, zaradi predpisanega naklona (premagovanje višinske razlike) ca 70 metrov dolge cikcak ali ravne rampe, po katerih se kolesarji peljejo in na kolesu tudi prečkajo podhod. To pomeni, da podhod ne bi bil več zgolj v funkciji omogočanja dostopa potnikov do vlakov (torej zgolj in samo objekt javne železniške infrastrukture) ampak bi bil tudi v funkciji kolesarske povezave za lokalni promet. Objekte, ki niso deli javne železniške infrastrukture morajo sofinancirati in nato v redno vzdrževanje prevzeti pristojni upravljalci (na primer zagotoviti odstranjevanje snega in leda pozimi itd.). V začetku leta 2018 so zato potekali pogovori o sofinanciranju kolesarskih klančin kot objekta, ki bi služil lokalnemu kolesarskemu prometu, Občina Domžale je takrat od želje po klančinah odstopila, zato je bil postopek priprave sofinancerskega sporazuma prekinjen.
Trenutno je v teku javno naročilo za izbiro izvajalca, ki bo izdelal novelacijo Idejne zasnove (IDZ) in Izvedbenega načrta (IZN). Rok za izdelavo projektne dokumentacije bo 6 mesecev, razpis za izvedbo gradbenih del je nato predviden v sredini leta 2021. O novelaciji IDZ in pripravi IZN bo Občina Domžale tudi obveščena.

Služba za odnose z javnostmi

https://www.domzalske-novice.si/2020/10/18/75-mio-eur-za-nadgradnjo-zelezniske-infrastrukture-na-zelezniski-postaji-domzale/

https://www.domzalske-novice.si/2020/08/04/prezrti-kolesarji/

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here