Predstavljena idejna zasnova za preureditev stare telovadnice Osnovne šole Mengeš

0
1198
V začetku oktobra je bila predstavnikom Sveta šole in Sveta staršev Osnovne šole Mengeš predstavljena idejna zasnova za preureditev stare telovadnice šole. Uvodoma je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, vse prisotne povabil na ogled večnamenske nizkoenergijske Športne dvorane Mengeš: »Športno dvorano smo že predali v uporabo osnovni šoli. Ponosni smo lahko na novo pridobitev, ki je odlična, lepa in tudi uporabna. Veliko je bilo zapletov, tudi interesov, da nam ne bi uspelo, ampak dvorano smo zgradili v zadovoljstvo vseh nas.«
Idejno zasnovo za preureditev stare telovadnice Osnovne šole Mengeš je predstavil projektant Matevž Vrhovnik, u.d.i.a. V prvem delu je povzel potrebe šole iz katerih so izhajali pri pripravi idejne zasnove, se pravi večjo kuhinjo in jedilnico, dodatne kabinete, večjo knjižnico ter servisne prostore, za hišnika, čistilke in druge prostore, ki se v postopnem dograjevanju šole niso načrtovali, pa vendar so danes glede na velikost šole nujno potrebni.
Matevž Vrhovnik je uvodoma povedal: »Pri pripravi idejne zasnove smo iskali rešitve za šolo kot celoto, zapisali smo vse potrebe po prostorih, ki jih ima šola, nato pa pri pripravi idejne zasnove spremljali, kako v šolo vstopajo učenci, kako starši in kako obiskovalci. V idejni zasnovi bi učenci vstopali v šolo skozi tri vhode, prvošolčki skozi novozgrajeni vhod nasproti športne dvorane, učenci od drugega do šestega razreda na obstoječem vhodu in učenci zadnje triade na novem glavnem vhodu ob pokriti kolesarnici. Glavni vhod za učence tako ne bi bil več s smeri športnega parka, ampak z novega šolskega trga. Vhodi v šolo so načrtovani tako, da starši dnevno ne bi vstopali v šolo, ampak bi učence počakali v čakalnici. Obiskovalci pa bi vstopali skozi glavni vhod, ki bi bil primerno urejen glede na velikost šole.« Več različnih vhodov se načrtuje zaradi zagotavljanja ustreznega števila in velikosti garderob za učence, hkrati pa je to tudi priporočilo prostorske ureditve šol za zmanjševanje medvrstniškega nasilja.
V nadaljevanju je Matevž Vrhovnik predstavil še idejo o postavitvi dvonivojske knjižnice, ki bi bila na lokaciji današnje avle in tako predstavljala osrednji prostor šole. Nova knjižnica bi tako povezovala vse tri trakte, vzhodnega, zahodnega in severnega ter bi bila zasnovana interaktivno, tudi z igralnico za najmlajše. Ob novi knjižnici bi bila v severnem traktu še avla, ki bi bila tudi večnamenski prostor za različne dogodke.
V severnem traktu bi bila s preureditvijo ali nadgradnjo obstoječe telovadnice oziroma njeno rušitvijo in novogradnjo, na odločitev bodo vplivali stroški, v pritličju urejena jedilnica in kuhinja, ki bi omogočala pripravo obrokov za 900 otrok. Kuhinja bi imela ob novo urejenih parkiriščih tudi ločeno dovozno pot. Matevž Vrhovnik je tudi pojasnil zahteve arheologije: »Graditi moramo v obstoječih okvirjih, ker stara telovadnica šole stoji na arheološkem najdišču. Za zagotovitev ustreznega arhiviranja bomo morali obstoječo lokacijo, ne glede na to, da na njej že stoji objekt, prekopati 1 m globoko. Vendar naj opozorim, da ne glede na to, kaj bomo našli to ne bo ustavilo gradnje.« Nad prostori nove kuhinje in jedilnice bi bili tudi trije večji kabineti, za poučevanje naravoslovnih predmetov, t.i. specialne učilnice in večja učilnica na prostem. V kletnih prostorih šole pa bi pridobili prostor za arhiv šole ter prostore za hišnika in čistilke. Obstoječo knjižnico pa bi preuredili v učilnico na prostem.
Urban Kolar, direktor Občinske uprave, je ob tem povedal, da se s predstavljeno preureditvijo rešuje prostorska problematika osnovne šole na tej lokaciji in da nadaljnja prostorska širitev šole na tem prostoru ni več mogoča, zato bo potrebno pristopiti k iskanju nove lokacije za šolo, saj se občina sooča z velikim prirastom novih prebivalcev.  V zaključku je Urban Kolar še povedal: »Športno dvorano Mengeš je občina zgradila brez kredita. Za predstavljeno preureditev prostorov v osnovni šoli pa bo občina morala vsaj del sredstva zagotoviti z najemom kredita. Pričakujemo, da bomo v letošnjem letu zaključili z idejnim projektom in pridobili prve ocene stroškov investicije. V naslednjem letu načrtujemo izvedbo vseh potrebnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo investicije. Predvidevamo, da bo zaključena ob koncu leta 2022.«
Vsi prisotni so podprli idejno zasnovo za preureditev stare telovadnice Osnovne šole Mengeš, predvsem zagotovitev novih prostorov za knjižnico, kuhinjo in jedilnico.
Tina Drolc
Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here