FKK OFF! Letna razstava članov Foto kluba Kamnik

0
393

3. december 2020 – 4. januar 2021 / Galerija DKK
Ilona Mrgole, Pina Lenart, Ana Stanovnik Perčič, Jana Bratuž, Janez Glavač, Primož Poljanšek, Duša Colnar, Dušan Letnar, Martin Fujan, Bojan Mijatovič, Aleš Senožetnik

FKK OFF! je vsakoletna razstava Foto kluba Kamnik, na kateri člani predstavijo svoje delo preteklega leta. Tema letošnje razstave je prosta, vsak izmed razstavljavcev se tako predstavlja s svojo samostojno serijo oz. fotografijo.

V naboru je najti raznovrstno gradivo. Med drugim denimo dokumentarne serije, ki tematizirajo aktualne dogodke minulega leta in motive lokalnega okolja in narave. Druge se osredotočajo na odnos med človekom in naravo, med razstavljenimi deli pa najdemo tudi serijo, ki tematizira razmerje med fotografijo in risbo ter delo, ki v polje fotografskega ustvarjanja vnaša poezijo.

(Razstavo so omogočili: Občina Kamnik, JSKD, Dom kulture Kamnik/Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik)

Foto klub Kamnik

Oglasno sporočilo