DZ soglasno sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin

1
926

V skladu z danes (7.12.2020) sprejetim zakonom bo država prevzela plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani.
Država bo prevzela nekatera financiranja in bo v celoti zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem.
Država bo prevzela nekatera financiranja in bo v celoti zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem.
Prav tako bo država prevzela financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe, pa tudi obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe.
Država bo v celoti zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem.
Zakon poenostavlja kratkoročno zadolževanje občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini šestih odstotkov primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij. Zakon določa tudi sofinanciranje občin z romskimi naselji.
Prav tako določa takso za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele, zvišuje upravno takso za lokacijsko informacijo, izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč pa bo plačljiva tudi za notarje.
V okvir administrativnih razbremenitev občin pa sodi možnost sprejemanja programa izobraževanja odraslih za več let skupaj.

bb

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Le kaj se skriva za dobroto aktualne vlade? Še več denarja bo ostalo v 212 pralnicah javnega denarja.