Koliko mostov še do konca mandata aktualnega župana?

1
2206

Naši bralci so na nas naslovili vprašanje o številu načrtovanih in, do konca županovega mandata (leta 2022), zgrajenih mostov s ceno posameznega. Poraja se namreč dvom o potrebi tolikšnega števila le teh ob Kamniški Bistrici, kje sprehajalne poti ne kličejo po nujnosti prečkanja imenovane reke na nekaj deset metrov…

________________________________________________________________

Dvom o potrebi je relativen, da pa se poraja je subjektivna ocena. Tisti, ki premostitvene objekte uporabljajo so zelo zadovoljni. Plani izgradnje pa so predvideni v proračunih in v NRP-jih za vsako leto posebej. Prav tako so stroški investicij zapisani v vseh zaključnih računih. V letu 2021 je predvidena gradnja dveh mostov čez dolsko in homško Mlinščico.
Občina Domžale

________________________________________________________________

Za leto 2022 še ni podatkov o predvidenih gradnjah mostov.

Most pri lokalu Sahara na Viru v dolžini dobrih 34 metrov in širine 4 metre, je zasnovan kot okvirna prednapeta armiranobetonska konstrukcija preko enega polja, z osnim razponom 31,4 metra.
Ograja mostu ima vdelano razsvetljavo, ki razsvetljuje obe zunanje strani mostu. Dela je izvajalo podjetje RGP d.o.o.
Na spletnem portalu Občine Domžale javnega razpisa ni bilo mogoče odkriti.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 243.347,22 EUR

______________________________________________________________________

Marsikdo med vami pomisli na legalno (obstaja pravno zakonito) pranje denarja, ker mostovi so bili že od nekdaj najbolj želena dobrina.

https://www.domzalske-novice.si/2020/07/21/na-viru-pri-lokalu-sahara-zacetek-gradnje-novega-mostu-ali-pes-brvi-cez-kamnisko-bistrico/

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here