Domžalsko-kamniške NOVICE 09 2020: Vprašanja za župana Občine Domžale in prejeti odgovori

0
1445

Koliko zaposlenih in katere službe v občinski upravi v tem času svoje delo opravljajo od doma?

Odgovor Občine Domžale:
Delo od doma opravlja sedem zaposlenih, od katerih so trije iz Urada župana, dva iz Oddelka za komunalne zadeve, en iz Oddelka za premoženjske zadeve in en iz Oddelka za družbene dejavnosti.

_____________________________________________________________________

Kolikšen je bil strošek podhoda pod glavno cesto v Krtini?
Podhod je zgradilo podjetje GP Hribar.

Odgovor Občine Domžale:
Vrednost del pri gradnji podhoda v Krtini znaša 55.109,72 EUR.

______________________________________________________________________

Zakaj v letošnjem letu v Domžalah niso bila izvedena nujno potrebna dela na bazenu, saj je bil le ta v kopalni sezoni zaprt (v Kamniku odprt)? Ali bodo naslednje leto za vzrok zaprtja navedena vzdrževalna dela?

Odgovor Občine Domžale:
S strani upravljalca objekta so se tekom leta 2020 spremenili prioritetni investicijski projekti. V pridobivanju je projektna dokumentacija za izvedbo rekonstrukcije strojnice.

Nas mora skrbeti, da bo tudi naslednje leto bazen zaprt?!

________________________________________________________________

Ker z odgovorom (spodaj) nismo bili zadovoljni, smo ponovno naslovili razširjeno vprašanje na Občino Domžale:
Občina Domžale že leta nakazuje visoke denarne zneske banki BKS BANK AG.
Občani si ne znajo razlagati, zakaj je to potrebno in če je to rezervacija sredstev ob morebitni izgubi tožbe z Mercatorjem? Ob takem slabem scenariju in izvršbi s strani Mercatorja bi imela Občina Domžale blokiran račun, kar se v dobro zaposlenih in občanov občine Domžale zagotovo ne sem zgoditi.
BKS BANK AG:
5.850.084,96 EUR, leta 2020; 4.300.100,98 EUR, leta 2019; 3.100.075,40 EUR, leta 2018; 7.000.149,20 EUR, leta 2017.
V decembru 2020:
SBERBANK: 3.000.000,00 EUR
Skupaj letos: 8.850.084,96 EUR

Odgovor Občine Domžale:
„Finančna sredstva, ki jih omenjate kot nakazila banki BKS BANK AG ne predstavljajo rezervacij v smislu, kot ga navajate. Gre za nalaganja depozitov na odpoklic, ki v primeru večjih plačil, Občini Domžale zagotavljajo likvidnost.“

Po spletno dostopnih podatkih (ERAR) Občina Domžale malce večje projekte (velikih praktično ni) plačuje po obrokih. Zgornja trditev torej ne drži.

_______________________________________________________________

Občina Domžale je izrazila namero o rušitvi objektov na Ljubljanski 34 v Domžalah in gradnji novih na istem mestu. Na vprašanje, kakšno namembnost bodo novi objekti pridobili, je sledil odgovor, da se vsebine še iščejo.
V proračunu je bilo za ta namen rezerviranih 1 MIO EUR. Zanima nas, kako je danes, so se vsebine že našle ali je Občina odstopila od projekta? Ker ni bilo pridobljenega mnenja Zavoda za zaščito kulturne dediščine, ki nam je zagotovil, da nikakor ne bi dovolil porušiti teh objektov, se je pojavilo vprašanje, če niso morda omenjena sredstva v proračunu rezervirana za kakšen drug projekt, po izbiri župana.

Odgovor:
Vsebine objektov na Ljubljanski 34 v Domžalah bodo ostale enake. Če bi poznali delovanje občinske uprave in župana, si zadnje trditve (da so sredstva rezervirana za kakšen drug projekt po izbiri župana), ne bi smeli dovoliti. Vaše navedbe odražajo nepoznavanje javnih financ.
Urad župana Občine Domžale

Pred časom prejeti odgovor je sporočal, da se za novogradnjo vsebine še iščejo.
Ob tem nam pa žalostno propada ena izmed najlepših zgradb v Domžalah, nekdanja tovarna Univerzale.

______________________________________________________________________

Naši bralci sprašujejo o poteku načrtovanja širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnje podzemne garaže. Na spletni strani Občine Domžale je namreč objava o podpisani dokumentaciji in nadaljevanju razpisov za idejne projekte z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja. Konec leta 2021 naj bi se po načrtih gradnja pričela. Sledi tudi vprašanje, če bi se lahko pojavili morebitni razlogi za nedokončanje tega projekta ali celo opustitev gradnje.

Projekt poteka v skladu s sprejeto časovnico. V teku je javni razpis za izdelovalca projektne dokumentacije IDP, DGD in PZI. Morebitni razlogi, ki bi lahko projekt ustavili, nam niso znani.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Občane zanima, kje, konkretno v domžalski občini, je omenjena mreža novih kolesarskih poti. Iz zapisa je namreč razumljeno kot da so bile načrtovalcu pomembne predvsem table, talne označbe in informativne table z informacijami o pomembnih znamenitostih določenega kraja. Sprašujejo tudi o višini denarnih sredstev, ki jih je Občina Domžale prispevala k temu projektu.«

Mreža kolesarskih poti je bila izpostavljena na oglasni deski Občine Domžale in kot skupen projekt na oglasnih deskah vseh ostalih petih občin (skupno 6), na spletnih straneh vseh vključenih Občin, na spletni strani LAS, na spletni strani RRA LUR – https://rralur.si/novice/las-za-mesto-in-vas-podprla-12-projektov-v-vrednosti-520-000-eur/, na http://www.gremonapot.si/ in v brošurah. O novi mreži kolesarskih poti si občani lahko preberejo več na občinski spletni strani oz. na podstrani, od mesta do vasi.
Prilagamo povezavi: https://www.domzale.si/objava/181564 in https://www.odmestadovasi.si/.
Gre za projekt LAS – za mesto in vas, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje. Sredstva so bila namenjena izključno označitvi poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste. Središča vseh vključenih mest so iz tega projekta izvzeta, sredstva so namenjena investiranju v kolesarske poti na podeželju. Pridobili smo v višini 85% upravičenih stroškov EU sredstev. Občina Domžale je prispevala 15% lastnih sredstev.
Urad župana Občine Domžale

______________________________________________________________________

Na tiskano obliko časopisa se lahko tudi naročite. Celoletna naročnina je 27 EUR.
Pišite nam na el. pošto: novice@domzalske-novice.si

Uredništvo

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here