Uredilo se bo parkirišče v Kamniški Bistrici pred Planinskim domom

0
1185

V zadnjem obdobju, posebno odkar je bila vrnjena večina nacionaliziranega premoženja članom  Meščanske korporacije Kamnik a.s. (v nadaljevanju MKK), med katere spada tudi Planinski dom v Kamniški Bistrici, se je zelo hitro  začel proces ugotavljanja nekaterih občanov, kaj  vse je narobe pri korporativnem upravljanju MKK oz. po naši oceni, kdaj bodo lahko odpravljene napake preteklosti, ki jih je podedovala Korporacija.

Pri objektivni analizi stanja po vrnjenem premoženju smo organi Korporacije lahko ugotovili, da niti na enem področju nismo deležni kvalitetne »osnove« za razvoj posameznega področja pri korporativnem upravljanju ( gozdovi, koče, Planinski dom, ceste, parkirišča i.t.d.) z vrnjenim premoženjem iz denacionalizacijskega postopka.

V to kvoto lahko prištejemo sedaj tudi makadamsko parkirišče pri izviru Kamniške Bistrice, ki ga je upravljalo Planinsko društvo Ljubljana – Matica. Dejansko to parkirišče uporabljajo največ izletniki, planinci, alpinisti in drugi, ter  je pravilna osnovna ugotovitev, da je ostalo to parkirišče v izredno slabem stanju. Pri tem je važno vedeti, da je to parkirišče nastajalo vzporedno z razvojem avtomobilizma in povečanega turističnega obiska doline Bistrice in okoliških gora. Prav na  podlagi teh ugotovitev se je Upravni odbor MKK odločil, da se bo to parkirišče uredilo v čim krajšem času, upoštevajoč, da bo moral biti novi projekt ureditve parkirišča v skladu z vsemi zakonskimi določili (oz. z vso trenutno pravno veljavno zakonodajo). Hkrati se bo v okviru finančnih možnostih poskrbelo tudi za  ostalo prometno infrastrukturo na tem področju.

Predsednik MKK g. Dušan Mesner je glede navedenega parkirišča v članku časopisa Kamničan-ka, dne 23. oktobra 2020 pojasnil situacijo z   naslednjo izjavo – citiram: » Do sedaj je to »divje nastalo« parkirišče delovalo brez problemov. Ko pa se je razvedelo, da smo lastniki mi (člani MKK), so se začeli telefonski klici, kaj mislimo in kdaj bomo popravili teren. Ker je naš namen vse, kar je sedaj na tej lokaciji, urediti pravno veljavno, smo se lotili tudi parkirišča. Ker dokumentacije o začetku (nastanku parkirišča) ni možno najti, smo se lotili urejanja na novo. Lahko povem, da se je že začel postopek pridobivanja (celotne) gradbene dokumentacije za ureditev (navedenega) parkirišča. Prve korake smo naredili tako, da je bila narejena meritev obstoječega stanja za predlogo (kot osnova) v postopku, ki je začel (na podlagi ugotovljenega stanja) teči«. (Op: vse kar je v tem citatu v oklepajih je dodano).

Člani MKK smo prepričani, da je razvoj turistične dejavnosti  v Kamniški Bistrici odvisen poleg dobre ureditve celotne infrastrukture (ceste, parkirišče, ureditev prometa i.t.d.), tudi od bodočega trajnostnega  razvojnega programa (ureditve) za celotno Kamniško Bistrico. Torej, če se zavedamo, da je eden od dobrih razlogov tudi ureditev navedenega parkirišča za uspešno turistično dejavnost na tem področju, potem smo na dobri poti, da razvoj te prelepe doline  skupaj z domačini ne zanemarimo. Tudi kot novi lastniki!

 

Datum: 01. 01. 2021                                                                       
Član MKK: Milan Deisinger

Foto: Planinsko društvo Ljubljana-Matica

Oglasno sporočilo