Mestni grbi na kamniških majolikah

274

Leta 1956 je na keramičnem oddelku Združene kamniške kemične industrije začela delati Marica Ftičar. Ponovno je začela poslikavati majolike in kmalu so dobile status kakovostnega spominka.
Z oddelkom je začel sodelovati belokranjski entuziast Božo Račič – Kume. Bil je učitelj in ravnatelj osnovne šole v Adlešičih. V prostem času je zavzeto zbiral etnografsko gradivo iz celotne Slovenije: podatke o ljudski umetnosti in domačih obrteh. Ker so mu bile kamniške majolike zelo pri srcu, je organiziral prodajo teh posod po vsej Sloveniji in tudi širši nekdanji domovini Jugoslaviji – prek ljubljanskega podjetja Dom, ki se je ukvarjalo s prodajo slovenskih spominkov in daril. Sistematično je zbiral grbe slovenskih mest in jih izrisal kot predloge kamniškim slikarkam. V več letih je v kamniški slikarski delavnici nastala najpopolnejša zbirka grbov slovenskih in tudi jugoslovanskih mest in trgov. Tudi nadrejeni so bili s to poslovno idejo zelo zadovoljni. Motil jih je le finančni razkorak med vloženim – zamudnim ročnim delom – in izkupičkom za končni izdelek.

Pripravil: Marko Kumer

Medobčinski muzej Kamnik

Brežice
 
Izola
Celje
Predloga
 

 

Oglasno sporočilo