Osnovna šola Dragomelj prejela nagrado jabolko kakovosti

0
941

Nagrada jabolko kakovosti je nacionalna nagrada in predstavlja najpomembnejše priznanje nosilcem projektov v okviru programa Erasmus+. Jabolko kot simbol zdravega življenja namreč skriva v sebi moč spoznanja, odkrivanja novega sveta in védenja. Za to nagrado lahko kandidirajo tisti projekti, ki navdušujejo s svojo inovativnostjo, ustvarjalnostjo in s svojo kakovostjo na splošno prispevajo k izboljšanju slovenskega izobraževanja in usposabljanja. Z izpostavljanjem te nagrade dobi širša javnost vpogled v dobre prakse, prikazuje možnosti in vpliv mednarodnega sodelovanja. Pri programih se krepi kreativnost, premikajo se meje, izobražuje se tako učence, kot tudi učitelje s tem pa se strmi tudi k vedno večjemu razvoju.

Osnovna šola Dragomelj je nagrado prejela za projekt Ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih. Devet učiteljev je v tujini pridobilo nova znanja in izkušnje in jih odlično preneslo v prakso. Učitelji so nadgrajevali svoje kompetence z novimi učnimi metodami in praksami za delo z učenci s posebnimi potrebami, prav tako pa so se seznanjali z inovativnimi načini uporabe informacijsko- komunikacijske tehnologije za izvajanje bolj kakovostne in dostopno strokovne pomoči tem učencem. Pridobljeno so v skladu z učno problematiko in potrebami šole uspešno vključili v letne delovne načrte in prakso.

Projekt jim je omogočil več idej pri oblikovanju individualnih programov. S pridobljenim znanjem iz tujine so učitelji športa oblikovali program za slabovidno učenko, za učence priseljence pa so organizirali tudi intenzivni tečaj slovenskega jezika. Učitelji s pomočjo portala eTwinning tudi po zaključku projekta še vedno ohranjajo stike s kolegi iz tujine in vsa nova znanja in ideje uspešno vključujejo pri svojem delu. Učitelji pa so se poleg pridobitve strokovnega znanja razvijali tudi osebnostno.

Iskrene čestitke ob prejemu nagrade!

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here