Dostop do izvidov COVID-19 in podatkov o cepljenju

149

Zaradi prevelikih administrativnih obremenitev ambulant paciente naprošamo, da si izvide testiranj pridobijo sami preko  spletnega portala zVem – (povezava) (Zdravje – Vse na Enem Mestu). Portal omogoča pacientom dostop do elektronskih receptov, seznama izdanih zdravil, elektronskih napotnic in naročil ter drugih zdravstvenih podatkov, kot so mikrobiološki izvidi (COVID-19) in podatki o cepljenju.

Za uporabo storitev prek portala zVem je treba pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo. Na naslovu https://si-trust.gov.si  lahko pridobite več informacij in naročite brezplačno digitalno potrdilo.

Oglasno sporočilo