Trend zaposlovanja v občinskih upravah okoliških občin

0
891

Na okoliške občine smo na željo bralcev poslali vprašanja o zaposlovanja v občinskih upravah v letu 2020? Koliko zaposlenih se je upokojilo, na novo zaposlilo in koliko je trenutno zaposlenih oseb? Na katerih pozicijah je prišlo do menjave kadrov, v kolikor je do tega prišlo? Kakšni so načrti na področju zaposlovanja v letu 2021?«

Občina Kamnik
V letu 2020 se kljub fluktuaciji zaposlenih številčno stanje ni bistveno spreminjalo. Občinsko upravo so tekom leta zapustili trije uslužbenci, na novo se jih je zaposlilo pet, od tega trije za določen čas zaradi nadomeščanja treh odsotnih sodelavk na materinskem in starševskem dopustu.
Upokojitev v letu 2020 ni bilo; število novih zaposlitev, upoštevaje zaposlitve za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnih uslužbenk, je navedeno v predhodnem odgovoru. V Občini Kamnik je trenutno zaposlenih 58 oseb (skupaj s poklicnim županom). V navedenem številu so, kot je bilo slednje že omenjeno, vključene tudi tri odsotne sodelavke na materinskem oziroma starševskem dopustu.
Občinska uprava se je kadrovsko okrepila na področju urejanja prostora in družbenih dejavnosti. Sprememba je nastala tudi na kabinetnem delovnem mestu.
V letu 2021 bo ostalo število zaposlenih v približno istem okviru – s kadrovskimi nadomestitvami bomo zapolnili predvidene odhode v primeru upokojitev in z začasnimi v primeru dlje časa trajajočih odsotnosti že zaposlenih javnih uslužbencev.

Občina Trzin
V letu 2020 smo na novo zaposlili 1 osebo za nedoločen čas, in sicer višjega svetovalca župana za prostor in gospodarske javne službe.
Trenutno je na Občini Trzin zaposlenih 13 oseb.
V letu 2020 se je upokojila 1 oseba.
V letu 2021 nimamo načrtovanih kadrovskih sprememb.

Občina Moravče
V letu 2020 je bil trend zaposlovanja naslednji:
– 2 zaposlitvi na novo (ena za določen čas – na zaupanje župana in ena nadomestna);
– 1 prenehanje zaposlitve;
– zaposlitev pripravnika za nedoločen čas.
2. Na dan 09.02.2021 je zaposlenih 11 javnih uslužbencev in župan.
3. V Občinski upravi Občine Moravče je letu 2020 prišlo do zaposlitve na sledečih delovnih mestih višji svetovalec župana in višji svetovalec za prostorsko planiranje. Na mestu svetovalec za splošne in pravne zadeve se je zaposlilo dotedanjega svetovalca – pripravnika.
4. V letu 2021 je predvidena zaposlitev enega uslužbenca.

Občina Domžale
V letu 2020 smo imeli tri nadomestne zaposlitve.
V preteklem letu se ni upokojila nobena oseba, na novo so se zaposlile tri osebe zaradi nadomeščanja porodniške odsotnosti ali zaradi nadomestitve izpraznjenega delovnega mesta.
Trenutno je na Občini Domžale zaposlenih 72 oseb, v seštevek sta vključeni tudi osebi, ki nadomeščata porodniško odsotnost in dve dodatni zaposlitvi v letu 2021.
Do menjave kadrov je prišlo na delovnem mestu tajnica funkcionarja V-I in na delovnem mestu strokovni sodelavec VII/1.
V letu 2021 se v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom načrtujeta dve dodatni zaposlitvi na Oddelku za družbene dejavnosti.

Občina Komenda
V Občinski upravi Občine Komenda v letu 2020 ni bilo upokojitev. Zaposlenih je bilo 11 javnih uslužbencev, od tega 9 za nedoločen čas in 2 za določen čas. Župan svojo funkcijo opravlja kot poklicni funkcionar. V letu 2021 ne načrtujemo novih zaposlitev.

Občina Mengeš
V občinski upravi občine Mengeš smo v letu 2020 zaposlili eno osebo. Upokojitev ni bilo, prav tako ni prišlo do menjave kadrov. Novih zaposlitev v letu 2021 nimamo v načrtu.

_______________________________________________________________________

V zadnjih letih je najboljši zaposlovalec Občina Domžale. Zakaj pa ne, če se nihče ne pritožuje.

Na odgovor Občine Lukovica še čakamo. Za pomoč smo zaprosili Informacijsko pooblaščenko.

Uredništvo

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here