Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

0
223

Svet javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« (Ur. l. RS, št. 8/17 in 61/19) ter Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik z dne 28. 11. 2019, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktorja oziroma direktorice javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem / druga stopnja,
  • ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem položaju,
  • ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • aktivno obvlada vsaj dva tuja jezika,
  • obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalnik besedila, preglednice, baze podatkov),
  • predloži program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma, športa in kulture v občini Kamnik ter organizacijsko strukturo Zavoda,
  • direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi, ki veljajo za delavce v javni upravi.

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do vključno 14 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis, št. 1703/2021 – Direktor javnega zavoda« na naslov: »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik« s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda – NE ODPIRAJ«.

Celoten razpis z razpisnimi pogoji si lahko ogledate TUKAJ.

Oglasno sporočilo