KAJ SO TLA? …ali zakaj ARSO pristaja na pravniške akrobacije

0
1109

Včeraj so iz vodstva družbe Termit sporočili, da je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) ustavila postopek zaradi odgovornosti za sanacijo okoljske škode tlom. Dejansko je ARSO s svojim sklepom z dne 24. marca 20121 na podlagi pravniške akrobacije delno ustavil zgolj postopek glede odgovornosti Termita za sanacijo okoljske škode tlom. ARSO pa ni ustavil postopka, ki ga zoper družbo Termit vodi zaradi odgovornosti za preprečitev nevarnosti za nastanek okoljske škode. 

Delna ustavitev postopka izhaja iz pravniške akrobacije, zaradi katere državljani Slovenije ne moremo več vedeti, ali živimo na tleh. Prostor deponije Drtija namreč naj ne bi predstavljal tla, temveč rudniško območje. Po pravni interpretaciji znanega dr. Senka Pličaniča tla na tem prostoru dobijo status tal šele z zaprtjem »rudnika«. Čeprav gre dejansko za odprti dnevni kop, naj bi ARSO ta prostor napačno štel za tla, zato je tudi vzorce tal obravnaval kot dele tal. Po pravniški fikciji pa je treba na tem prostoru šele vzpostaviti tla. K temu je deloma pritegnil tudi izvedenec dr. Mihael Brenčič, vendar je dodal, da po njegovem mnenju »v pravu strokovni pojmi niso ustrezno definirani«.

De facto torej imamo tla, de iure pa na tem območju ne gre za tla. Ker pravno dejanska tla ni mogoče šteti za tla, ARSO s sklepom zdaj ugotavlja, da »tej površini tudi ne more biti povzročena okoljska škoda tlom«. Ker tla, ki obstajajo, ne obstajajoIn ker je postopek od začetka tekel v smeri ugotavljanja, ali je bila okoljska škoda povzročena tlom – tal pa (pravno) ni – je treba postopek ustaviti. V teh tleh, ki dejansko obstajajo, so sicer po strokovni analizi taistega ARSO visoko presežene kritične vsebnosti arzena, kadmija, kroma, niklja, svinca, fluoridov, formaldehidov, mineralnih olj; po ugotovitvah ARSO gre za škodljive učinke na človeka in okolje, onesnažena tla niso primerna za pridelavo, izcedne in podzemne vode so onesnažene s kovinami, formaldehidi in fenoli – toda to zdaj ni več problem, ker ta tla (več) ne obstajajo. S tem kozlovskim sklepom je ARSO Republiko Slovenijo spremenil v Butale. Zato bo Občina Moravče pri Upravnem sodišču Republike Slovenije sprožila upravni spor z vložitvijo tožbe.

Hkrati pozdravljamo odločitev ARSO, da v delu, ki se nanaša na povzročitev neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode, postopek nadaljuje. Družba Termit še naprej flagrantno krši vse določbe slovenske okoljske zakonodaje: 1. ne izvaja dokončne sanacije okolja in ne odpravlja posledic rudarskih del; 2. ne izvaja ukrepov zavarovanja pred nevarnostjo za zdravje ljudi in živali ter okoljske škode; 3. ne zagotavlja monitoringa o vplivih svoje dejavnosti na okolje. Župan in Občinski svet Občine Moravče zato pozivata Vlado Republike Slovenije, da družbi Termit ne izda okoljevarstvenega dovoljenja.

OBČINA MORAVČE
dr. Milan Balažic
Ž U P A N

Oglasno sporočilo