NOV!CE 02/2021: Vprašanja za župana Občine Domžale ter prejeti odgovori

0
817

Bralci nam sporočajo, da so na Šumberku posekali številna drevesa. Zanima jih, kaj je bil razlog za posek, je bila to obolelosti dreves ali so bili razlogi drugačni (profitne) narave? V čigavi lasti so bila posekana drevesa na Šumberku in kakšen odstotek Šumberka je v lasti Občine Domžale?

Noben od naših oddelkov, ki so odgovorni za tovrstne zadeve ni izvajal poseka dreves na Šumberku. Prav tako ne vodimo evidence o ostalih lastnikih zemljišč. Če so poseg v gozd izvajali privatni lastniki jim o tem Občino Domžale ni potrebno obvestiti. Za več informacij se obrnite na Zavod za gozdove, območna enota Domžale.
Urad župana Občine Domžale.

Ker na drugi del vprašanja, kolikšen je odstotek Šumberka v lasti Občine Domžale pristojni niso odgovorili, smo ponovno naslovili vprašanje na Urad župana Občine Domžale.
________________________________________________________________

Struga Kamniške Bistrice je močno zaraščena z grmovnicami in že tudi z drevjem. Zanima nas kdaj bo vse to, za nemoten pretok reke, odstranjeno.

Pobuda za reševanje protipoplavnih ukrepov in povečanje poplavne varnosti na območju Kamniške Bistrice poteka že nekaj časa. Na Direkcijo za vode smo poslali predlog, ki bo omogočil boljšo situacijo v strugi Kamniške Bistrice. Izdelano je bilo poročilo rečne službe Hidrotehnik, kot koncesionarja za območje srednje Save, glede sanacije sipine na Kamniški Bistrici v območju od mosta čez regionalno cesto pri Lidl in do izliva Rače v Kamniško Bistrico. S strani Direkcije za vode je bil projekt odobren, naročena je bila interventna projektna dokumentacija. Vsi ukrepi so povezani z denarjem, odobri jih pristojno ministrstvo oz. Direkcija za vode, Urad za upravljanje z vodami, kot absolutni lastnik voda v državi. Sanacijo v Kamniški Bistrici so uvrstili med nujne, počakati moramo samo odobritev sredstev s strani države za omenjene projekte. Dela bo delno sofinancirala tudi Občina Domžale iz postavke »Protipoplavni ukrepi«, izvedbo del pa lahko pričakujemo še v tem letu.
Urad župana Občine Domžale.

________________________________________________________________________

V mesecu februarju 2021 je bilo pravni osebi Volgemut arhitekti d.o.o. nakazano 22.570,00 EUR javnega denarja. Zanima nas namen tega plačila.

V mesecu februarju 2021, podjetje Volgemut arhitekti d.o.o ni prejelo nakazila. Smo pa z Občine Domžale znesek v višini 22.570 EUR omenjenemu podjetju nakazali 13. januarja 2021. Plačilo se je nanašalo na izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za ureditev mestnega trga pred blagovnico VELE. PZI je obsegal izdelavo načrta arhitekture, načrt kanalizacije, načrt gradbenih konstrukcij, načrt elektro inštalacij, načrt strojnih inštalacij, projektantske popise in predračune.
Urad župana Občine Domžale.

 

Oglasno sporočilo