Park Univerzale – še en nepotreben projekt kozmetične prenove javnega prostora ali pranje javnega denarja?

0
2190
Park Univerzale v poletnem času

Park Univerzale v središču Domžal bo v prihodnje deležen prenove. Študentje Fakultete za dizajn so pri predmetu Studio III, pod mentorstvom viš.pred. Benjamina Hafnerja zasnovali konceptualne študije prenove Parka Univerzale. Predstavitev njihovih projektov bo moč videti na razstavi v kratkem.
Park Univerzale leži na severni stranici nekdanje tovarne Univerzale in predstavlja eno izmed zunanjih dnevnih sob mesta Domžale. Na južni ni vzhodni strani ga oklepa kompleks tovarne, na severni strani stanovanjski objekti stolpnic, na zahodni pa ena od javnih občinskih cest.
Študentje so tako na podlagi videnega pri pripravi projektov upoštevali trenutno stanje, zgodovino našega mesta, izhajali so tudi iz pomembnih dejavnosti in obrti na domžalskem.
Cilj je, da park v samo središče mesta prinese mir, sožitje, varnost, lepoto in sproščenost. Poudarek bo na zelenih površinah, kjer bo dovolj prostora, da v mirnem okolju in arhitekturno dovršenih objektih uživamo ob kavi, beremo, meditiramo ali pa opazujemo najmlajše, ki bodo lahko uživali na otroškem igrišču. Moderno opremljen park s kavarno bo torej prostor za odmik, različne dogodke in športne aktivnosti.
Občina Domžale

Tako pravijo na Občini Domžale. O nameri prenove parka občinske svetnice in svetniki uradno še niso seznanjeni.
_______________________________________________________________

Spominja na nepotrebno kozmetično prenovo Kolodvorske ulice za cca 500.000 EUR. 
_______________________________________________________________

Vprašanje za Urad župana Občine Domžale

Glede na napovedano prenovo parka pri nekdanji tovarni Univerzale, se odpirajo številna vprašanja in sicer: glede na to, da je bila projektna dokumentacija že pripravljena, kakšen je bil strošek le-te? Kje v proračunu Občine Domžale je zaveden projekt prenove (vključno s projektno in ostalo dokumentacijo) in kolikšen je predviden končni strošek prenove parka?
Projekt vključuje tudi vzpostavitev občinske kavarne, a glede na to, da eno že imamo v bližnjem Češminovem parku, je to res potrebno, sploh glede na to, da je park pri Univerzale precej manjših dimenzij in bi ga t.i. kavarna še bolj zmanjšala? Kaj vse zajema prenova parka, kolikšna bo odstranitev obstoječih dreves in kakšna je predvidena vsebina parka? Ali ne bi bilo bolje počakati s prenovo parka na rešitev situacije z objekti Univerzale in potem osmisliti celotno okolico glede na vsebino, ki bo tukaj?

Odgovor Urada Župana Občine Domžale

Do sedaj pri omenjenem projektu ni bilo stroškov, saj so študentje materiale pripravljali v okviru študijskega projekta. Vse nadaljnje aktivnosti bomo uvrstili v predlog proračuna za leti 2022-2023 (priprava dokumentacije, izvedba oziroma dokončna ureditev parka).
________________________________________________________________________
párk
1. negovana površina z drevjem, rastlinjem navadno v mestih, prirejena zlasti za sprehode:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
________________________________________________________________________
V Stranki Zeleni Slovenije in občinskem odboru Zeleni Slovenije občine Domžale smo veseli in hvaležni, da ste nam postavili vprašanje glede prenove parka Univerzale.
Zeleni Slovenije smo za ohranitev edinega avtentičnega domžalskega parka!
Tako, kot imajo svojo zgodovino Domžale, jo ima tudi, pravzaprav še edini in zadnji, mestni domžalski park, ki pa ni samostojna enota, pač pa del nečesa večjega in zelo pomembnega za ohranjanje naše kulturne dediščine.
Nikakor pri sami prenovi ne smemo pozabiti na minule študije, ena izmed teh je namreč študija o mestnem muzeju ter muzeju industrijskega razvoja ter oblikovanja, imenovana tudi Revitalizacija kompleksa Univerzale, ki je dobila Plečnikovo študentsko nagrado, nagrado za prenovo stavb, za kar občina takrat sploh ni hotela slišati.
Prvi korak, ki ga mora Občina Domžale narediti, je zagotovo javni razpis, saj si nekdanji Oberwalderjev tovarniški kompleks s konca 19.stoletja, kjer so izdelovali svetovno znane slamnike ter jih nato v parku, s pomočjo vodne pare, sušili, zasluži kar najboljšega avtorja prenove.
Prav zato mora projekt prenove potekati celostno, v prenovo seveda mora biti, kot pomemben zgodovinski spomin, vključen tudi park.
Lepo je bilo videti, kako so se številni mediji odzvali na napovedano revitalizacijo parka, žal omenjajo le park, na ostale dele pa so »pozabili«, brž ko ne, jih je pri tem »zmotila« napovedana gradnja kavarne v parku, katera pa zagotovo ne sodi v sklop parka, saj je park Univerzale premajhen in tudi ne potrebuje lokala, pač pa mora biti to mesto za, kot so v enem izmed lokalnih medijev že zapisali, mir, sožitje, varnost, lepoto in sproščenost.
Če si nekateri želijo svojo mestno kavarno, bi jo morali imeti nasproti občine, kjer je sedaj ena izmed bank. A to je to le še ena izmed neštetih izgubljenih priložnosti.
Občinska uprava se mora pričeti zavedati pomembnosti spomenika tehnično-industrijske dediščine, stavba ob parku pa mora čimprej dočakati boljše čase.
Zeleni Slovenije se zavzemamo za obnovo parka v takega kot je bil nekoč. Smiselno bi se bilo obrniti na strokovnjaka z gozdarske fakultete, kot je Dr. Robert Brus, skratka, nekoga, ki se res spozna na obnovo, ohranitev in uporabo dreves v urbanem okolju, arhitekturi in umetnosti.
Gregor Horvatič, Zeleni Slovenije


_______________________________________________________________________

Občina Domžale in Fakulteta za dizajn sta pričeli sodelovati v letu 2019. Študentje fakultete so v okviru študijskega projekta pod mentorstvom viš. pred. Benjamina Hafnerja pripravili projekt Prenove šolske avle v OŠ Domžale. Za projekt so prejeli prestižno svetovno nagrado Honorable Mention of Architecture Master Prize.
Sodelovanje med Občino Domžale in Fakulteto za design se je že tedaj izkazalo kot izjemno, zato z njim nadaljujemo, saj smo mnenja, da lahko skupaj z mladimi, perspektivnimi študenti pridemo do kreativnih in inovativnih rešitev v našem prostoru. Študentje Fakultete za design so pod mentorstvom viš. pred. Benjamina Hafnerja tokrat zasnovali konceptualne študije prenove Parka Univerzale. Pri pripravi projektov so upoštevali trenutno stanje, zgodovino našega mesta, izhajali so tudi iz pomembnih dejavnosti in obrti na domžalskem.
Menim, da je čas, da park uredimo na način, da bo nudil prostor za počitek, lepoto in sproščenost. Poudarek bo na zelenih površinah, kjer bo dovolj prostora, da v mirnem okolju in arhitekturno dovršenih objektih uživamo ob kavi, beremo, meditiramo ali pa opazujemo najmlajše, ki bodo tekali naokoli. Moderno opremljen park bo torej predstavljal novo zeleno oazo v mestu.
Občina Domžale do sedaj ni imela nikakršnih stroškov za pripravo idejnih rešitev, saj le-to izvajajo študentje v sklopu študija pod okriljem Fakultete. V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo poleti organizirali razstavo vseh idejnih rešitev ter občanom predstavili možnosti ureditve parka Univerzale. Vse nadaljnje aktivnosti bomo uvrstili v predlog proračuna za leti 2022-2023 (priprava dokumentacije, izvedba oziroma dokončna ureditev parka).
mag. Renata Kosec, LTD


________________________________________________________________________

Najlepša hvala za postavljena novinarska vprašanja glede ureditve parka Univezale.
Sklep za ureditev območja U19 je stopil v veljavo leta 2010, za ureditev okolice oz. cestne infrastrukture. Velikost parka je okoli 3400 m2. Vemo, da na tem območju na približno 4500 m2, stoji bivša tovarna slamnikarstva, ki pa je v likvidacijskem postopku. Skupna površina degradiranega območja znaša okoli 16.000 m2, gre za celotno stavbo z zemljišči.
Sprašujete, kakšen namen ima likvidacijski upravitelj glede stavb? Težko rečem, morda se bo v prihodnje vzpostavil dialog z občinsko upravo. Sama se nagibam k temu, da se ta del parka uredi v kulturno znamenitost slamnikarstva, kot del kulturne dediščine Domžal. Degradirano območje je zavarovano, gre za območje pod kulturnim varstvom, kar pomeni, da je za urejanje parka potrebno pridobiti soglasja ZVKD OE Kranj. Po pridobljenem soglasju so načeloma dovoljeni: urejanje parkov, kulturne in razvedrilne dejavnosti, rekreacijske dejavnosti, gostinstvo, turizem ter druge dejavnosti, ki služijo tem območjem. Seveda je potrebno urediti park s stavbo in ne samo parka. Namesto kavarne bi se lahko, to je moj predlog in vloga parka, odprla trgovini s spominki slamnikarstva ali pa morda muzej pretekle zgodovine obrti in podjetništva v Domžalah, za dvig turizma, kulture. Ali celo muzej na prostem. Saj vemo, da so bile nekoč Domžale obrtniško in podjetniško najmočnejša občina. Domžalam manjka pridih podjetniške in kulturne inovativnosti. Sama sem velikokrat poudarila, da je potrebno narediti novo strategijo Domžal, od urbanističnih zasnov dalje.
Moje mnenje je, naj se uredi park s pridihom zelenosti, z dopolnitvami otroških igral. Strošek prenove parka ni uvrščen v proračun občine Domžale. Lahko, da bodo postavko uvrstili v proračun občine Domžale na junijski seji, ko bo prvo branje proračuna za leto 2022.
S prenovo parka smo bili seznanjeni preko medijev.

Kristina Hafner, SD

________________________________________________________________

 

Člani občinskega sveta (mandat 2018 do 2022)

1. mag. Renata KOSEC, LTD
2. Joško KOROŠEC, LTD
3. Andreja POGAČNIK JARC, LTD
4. Maksimiljan KARBA, LTD
5. Damjana KOROŠEC, LTD
6. Janez AVSEC, LTD
7. Marjetka KRISTAN, LTD
8. Anže KOROŠEC, LTD
9. Marjeta RODE, LTD
10. Janez BRECELJNIK, LTD
11. Metod MARČUN, LMM
12. Matej ORAŽEM, LMM
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, LMM
14. Kaja ČOKAN, LMM
15. Maja BURJA, LMM
16. Ivan PŠAG, LMM
17. Robert HROVAT, SDS
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, SDS
19. mag. Tomaž DEŽELAK, SDS
20. mag. Majda PUČNIK RUDL, SDS
21. Žiga ŠTIFTAR, SDS
22. Peregrin STEGNAR, NSi
23. Tadeja ŠUŠTAR, NSi
24. Urška KABAJ PLETERSKI, LMŠ
25. mag. Branko HEFERLE, LMŠ
26. Marjan RAVNIKAR, SD
27. Kristina HAFNER, SD
28. Alenka RESINOVIČ REZA, Lista Reza
29. mag. Bojan ARH, Stranka Alenke Bratušek
30. Gregor HORVATIĆ, Zeleni Slovenije
31. Mateja KEGEL, samostojna svetnica

Z rdečo barvo je označena „koalicija“.
_______________________________________________________________________

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here