ZA – referendum v Domžalah – ZA Zaboršt – ZA Šumberk

0
1202

Občinski svet je, kljub nasprotovanju ogorčenih prebivalcev Zaboršta, s preglasovanjem sprejel predlog župana – ODLOK D29 – BRINJE 1 – program opremljanja.
Ker se prebivalci ne strinjamo s tem odlokom in smo proti nameravani gradnji oz. vzpostavitvi poslovno – industrijske cone, smo vložili pobudo za razpis referenduma.
Šele po sodni poti smo dosegli, da lahko začnemo zbirati podpise občanov Domžal za razpis referenduma, ki se zbirajo na Upravni enoti Domžale do 6.4.2021.

Oglasno sporočilo