TeDni(K) Občine Kamnik (6.4.2021)

0
975

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Javni razpis za subvencioniranje učinkovite rabe energije

subvencioniranje učinkovite rabe energije, v okviru katerega Občina Kamnikv obliki nepovratnih sredstev spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije; vgradnjo energijsko učinkovitih kotlov, toplotne izolacije fasade, energijsko učinkovitih lesenih oken in prezračevanja (rekuperacija) v gospodinjstvih.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:

 • vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
 • vgradnja sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov,
 • vgradnja toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb,
 • vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi (rekuperacija).

Višina razpisanih sredstev je 40.000 evrov.

V letošnjem letu je Občina Kamnik k razpisu dodala nov ukrepi vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi (rekuperacija).

Razpis si lahko ogledate na spletni povezavi TUKAJ.

Oddelek za družbene dejavnosti

Polaganje cvetja k doprsnemu kipu Rudolfa Maistra pri Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik

Na pobudo Društva bodo ob vseh pomembnih Maistrovih praznikih tudi na tem mestu polagali cvetje. Prvo takšno polaganje cvetja so imeli v ponedeljek, 29. marca 2021, ob 11. uri na rojstni dan Rudolfa Maistra in praznik Občine Kamnik. Društvo general Maister Kamnik je skupaj z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik na ta način obeležil občinski praznik in skupno položil cvetje pri Maistrovem doprsnem kipu ob kamniški srednji šoli.

Praznik so obeležili z recitacijo dveh Maistrovih pesmi, ki ju je prebrala dijakinja pod mentorstvom prof. Fabjan. Zbrane sta nagovorila predsednik Društva general Maister Kamnik Joško Berlec in ravnateljica Gimnazije in srednje šolo Rudolfa Maistra Kamnik Bernarda Trstenjak. Za glasbeno popestritev sta poskrbela prof. Smolnikar in dijakinja, ki sta zaigrala oziroma zapela šolsko himno.

Podelitev spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra

Zveza društev general Maister, Občina Kamnik in Mestna občina Maribor vsako leto podeljujejo spominska priznanja generala Rudolfa Maistra za večletno delo, oziroma za izjemne zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti in veličine generala Rudolfa Maistra ter njegovih borcev. Podelitev priznanj naj bi potekalo 23. novembra vendar zaradi epidemije to ni bilo mogoče, zato so tokrat izjemoma podelili priznanja v Mariboru, in sicer na rojstni dan generala Rudolfa Maistra. Podelitve, ki se je odvijala v Mariboru, se je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Aleksander Uršič.

Priznanja so tokrat tako prejeli:

 • Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slovenskih goricah (priznanje je prevzela ravnateljica Mihelca Fajs),
 • Prva gimnazija Maribor (priznanje je prevzel ravnatelj Herman Pušnik),
 • dr. Marjan Toš in
 • Bogdan Urbar (priznanje je v njegovem imenu prevzela soproga Irena Zalar).

4. literarna transverzala Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

O Kamniški literarni transverzali

S Kamniškimi transverzalami smo na pot krenili ob 70-letnici Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Ker so bile dobro sprejete in obiskane, smo se odločili, da nadaljujemo literarno-dediščinska potepanja po naši občini. Gre za pohode ali sprehode po zanimivih okoljih z bogato zgodovino, izročilom ali dediščino in seveda tudi z različnimi ustvarjalci, ki so za seboj pustili globoke in pisne sledi. Naši vodniki so domačini, ki poznajo domače okolje kot svoj žep. Pripravimo tudi pisne vodiče, ki se jih je nabralo že lepo število. Povezujemo poti in pisne vire, saj smo vendarle knjižnica, ki spodbuja branje in učenje. Povezujemo pa se tudi s krajevnimi skupnostmi in spodbujamo zapisovanje spominov.

Po kamniških predmestjih Podgora, Graben in Šutna

Letošnjemu občinskemu prazniku so posvetili literarno transverzalo po Krajevni skupnosti Kamnik center. Seveda je potekala v virtualnem svetu. Na virtualnem potepu lahko spoznavate skrite in manj skrite mestne kotičke, znane osebnosti in kamniške posebnosti. Pričnemo pri hrastu Pod skalo na Maistrovi 32 in čez Maistrov most nadaljujemo do spomenika generalu in pesniku na Grabnu. Prisluhnete lahko zgodbam o gostilniški in furmanski tradiciji, o Žalskem hribu, kjer mrtvi nas živeti uče, in šutenskih hišah. Prav vsaka pripoveduje svojo zgodbo stroke, znanosti, umetnosti, poguma in povezovanja, vse do rojstne hiše slavljenca Rudolfa Maistra – Vojanova. Po literarni transverzali vodijo prebivalci KS Kamnik – center Nuša Lisjak, Slavko Ložar, Janez Repanšek, Miha Resnik in Ivanka Učakar. Pot je predstavljena v vodniku Ivanke Učakar Po kamniških predmestjih Podgora, Graben in Šutna. Vodnik bo na razpolago v knjižnici.

Po poti vodi Ivanka Učakar. Video vsebino si lahko ogledate na spletni povezavi TUKAJ.

In načrti?

Naše okolje skriva še veliko zakladov in znanja. Mogoče veste, kdo je bil avtor prvega latinsko slovenskega rastlinskega slovarja in kdo avtor črtic o rokovnjačih, ki so bili dejavni na Kamniškem? Veste, kje je Bergantova gora? To so namigi za naslednjo transverzalo.

Veliko domoznanskih informacij lahko najdete na naslednjih spletnih mestih: Kamniško-komendski biografski leksikon, prejmipozdrav.si, Kamra.si in dLib.si.

1000 gibov v Snoviku

Obveščamo vas, da v torek, 20. aprila, ob 8. uri zjutraj v Snoviku začnemo s telovadbo po metodi “1000 gibov”.

Telovadba bo potekala vsak delovni dan pri Termah Snovik (v primeru dežja ob šotoru).

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu objavili javno naznanilo za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 (v nadaljevanju SD OPN Kamnik št. 3) in Okoljsko poročilo za SD OPN Kamnik št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019 dne 7. 6. 2019. Dopolnjen osnutek SD OPN Kamnik št. 3 je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve d.o.o., Domžale. Okoljsko poročilo je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane (26. 2. 2020, dopolnitev 6. 3. 2021).

SD OPN Kamnik št. 3 je namenjen širitvi namenske rabe prostora LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora, ki bo omogočala izvajanje dejavnosti pridobivanja mineralne surovine na razširjenem območju in s tem nadaljnji razvoj družbe Calcit d. o. o., ki je specialist za proizvodnjo najkakovostnejših kalcijevo – karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov ter drugi največji dobavitelj suspenzij (slurryjev) za papirno industrijo na evropskem trgu.

Pridobivanje mineralne surovine trenutno poteka v obstoječem kamnolomu StahovicaNadaljnji gospodarski razvoj proizvodnega programa družbe je velikega pomena za gospodarski razvoj občine, regije in države, tehnološki razvoj dejavnosti in razvoj novih delovnih mest, vendar zalog mineralne surovine za optimalno in dolgoročno proizvodnjo ter nadaljnji razvoj dejavnosti v obstoječem pridobivalnem prostoru ni dovolj. Na nahajališču je še veliko virov mineralne surovine, geološke in morfološke razmere so ugodne za nadaljevanje pridobivanja kamnine. Ugotovljeno je bilo, da se apnenec in delno kalcit nadaljujeta proti severu in da je iz vidika zalog in virov nameravana širitev kamnoloma upravičena. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. aprila 2021 do vključno 10. maja 2021.

Ogled bo možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 21. aprila 2021, s pričetkom ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Poleg prej navedenega od 15. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-104 (v nadaljevanju OPPN) in okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba Jukum d.o.o., Šmartno pri Litiji. Meja območja OPPN je določena v OPN Kamnik in obsega enoto urejanja prostora z imenom KA-104. Območje je na severu omejeno s Korenovo cesto na vzhodu s športnimi površinami ter na jugu s športnim letališčem. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104 je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 231/2020. Pobudniki želijo v območju obravnave obstoječe objekte dozidati, rekonstruirati in jim spremeniti namembnost. Poleg tega želijo na svojih zemljiščih postaviti nove objekte. V območju urejanja z oznako KA-104 želijo pobudniki urediti tudi vso komunalno infrastrukturo. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 15. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Začet je postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPPN) B11 Titan – Svit št. 3. Izhodišča, ki jih je pripravil izdelovalec POPULUS d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta 502-18-20, so objavljena na spletni strani občine http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacr. Obravnavano območje se nahaja v enoti urejanja KA-78, ki je namnjena proizvodnim objektom. Predvideni posegi na podlagi SD OPPN B11 Titan – svit št. 3 so predvideni na parcelah št. 1274/8 in 1272/1 k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlage te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti, skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja. Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44 dne 26. 3. 2021. V preteklem tednu so bile nosilcem urejanja prostora posredovane vloge za konkretne smernice in mnenje glede vplivov na okolje.

Oddelek za razvoj in investicije

Gorenjsko kolesarsko omrežje

V četrtek, 1. aprila 2021, je preko ZOOMa potekala delavnica z naslovom »Gorenjsko kolesarsko omrežje kot urejena regionalna in lokalna kolesarska mreža«.

Projekt je predstavila Nina Kobal iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – RAGOR, ki je vodilni partner projekta. Andrej Zalokar je predstavil, kako se lokalne kolesarske povezave vklapljajo v sistem označevanja. V prihodnjih letih bomo občine, ki smo vključene v GKO postopoma vzpostavile enotno označitev s tablami. Sistem označevanja je usklajen z Direkcijo RS za infrastrukturo in je pripravljen v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Skupaj je na celotnem omrežju predvidena postavitev 541 tabel, 331 tabel na državnih kolesarskih povezavah in 210 na lokalnih kolesarskih povezavah.

Primeri tabel

Načrtuje se tudi vzpostavitev sistema certificiranja »kolesarjem prijazen ponudnik«. Izbrane kategorije se usklajujejo na nivoju Republike Slovenije z obstoječima ponudnikoma sistemov –OUTDOOR SLOVENIJA in DRAVA BIKE. Cilj je vzpostavitev enotnega sistema standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik« na območju Republike Slovenije, ki bo primerljiv s sistemi držav, od koder k nam prihaja večina turistov –kolesarjev.

Vzpostavitev mreže »kolesarjem prijazen ponudnik«

Predstavljena sta bila tudi dva primera kolesarjem prijaznih ponudnikov in sicer:

Več si lahko preberete na spletni strani Gorenjsko kolesarsko omrežje https://www.gko.si/.

Seja Sveta Ljubljanske urbane regije

Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer in aktualnih vsebin je bilo potrebno načrtovano redno sejo Sveta LUR izvesti kot 5. dopisno sejo (potekala je od srede 31. 3. 2021 do petka 2. 4. 2021).

Na seji so bile obravnavane naslednje tematike:

 1. Prehod Občine Litija v Zasavsko razvojno regijo. V Osrednjeslovenski statistični regiji ostaja 25 občin.
 2. Dopolnite št. 6. za razvoj Osrednjeslovenske statistične regije. Potrebna je bila ponovna potrditev projektov, ki se jim je v procesu usklajevanja z ministrstvi spremenila finančna vrednost (več kot 20 odstotkov) ali pa je prišlo do večje spremembe pri vsebini. Gre za 3. projekte iz DRR: Ekonomsko poslovna cona Zalog, Odvajanje in čiščenje vode v porečju Ljubljanice (Občina Brezovica), Odvajanje in čiščenje vode v porečju Ljubljanice (Občina Logatec) in projekt predlagan s strani Vlade RS – Središče inovativnih tehnologij (ApiLab – Hiša kranjske čebele – Občina Ivančna Gorica).
 3. Predstavljena je bila informacija o financiranju v novi finančni perspektivi 2021-2027. Posebna pozornost je bila dana Instrumentu za okrevanje. Svet LUR bo na Službo Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko posredoval poziv za izboljšanje pogojev financiranja Zahodne kohezijske regije – predvsem glede stopnje sofinanciranja.
 4. Predstavljen je bil načrt izvajanja aktivnosti Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Občine v skladu z Zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja  sofinanciramo splošne razvojne naloge na regionalni ravni in tako vsako leto pripevamo sredstva za ta namen.
 5. Potrjeni so bili kandidati za Razvojni svet Kohezijske regije Zahodna Slovenija 2021-2027 (Nejc Smole, nadomestni član Franc Jerič, Anton Peršak, nadomestni član Peter Ložar, Metod Ropret, nadomestni član Miran Stanovnik, dr. Peter Verlič, nadomestni član Ivan Jordan, mag. Lilijana Madjar, nadomestni član Matej Gojčič).
 6. Predstavljen je bil načrt razvoja mikromobilnosti v Ljubljanski urbani regiji. V prihodnje bo posebna pozornost posvečena uskladitvi različnih sistemov izposoje koles (Bicikelj, Kamkolo, …) in regionalnemu usklajevanju pri umeščanju kolesarskih povezav v prostor.
 7. V zadnji točki je bilo predstavljeno delo Regionalne destinacijske organizacije za Osrednjeslovensko statistično regijo (to vlogo ima Turizem Ljubljana) in predvidene aktivnosti v letu 2021.

Javna naročila

V tem tednu je bil zaključen postopek javnega naročila male vrednosti za investicijo »Vzdrževanje avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles KAMKOLO«. Po pravnomočnosti Odločitve o oddaji javnega naročila, je za izvedbo investicije izbran izvajalec CULT, proizvodnja in prodaja koles, d. o. o., s katerim je Občina Kamnik sklenila pogodbo za izvedbo investicije.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here